Carl Aasland Jerstad og Linda Egeland har vunnet frem i en sak som forventes å få internasjonal betydning.
Carl Aasland Jerstad og Linda Egeland har vunnet frem i en sak som forventes å få internasjonal betydning.

Kåret til årets personskade-advokater for unik høyesterettsdom

Advokatene Linda Egeland og Carl Aasland Jerstad i Haver Advokatfirma hylles for sitt arbeid med høyesterettsdommen som ga et norsk-amerikansk par erstatning basert på utgiftsnivået i USA, etter at deres barn ble påført alvorlig hjerneskade under fødselen i Norge.

Publisert

Prisen Personal Injury Lawyer of the Year ble delt ut av Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers under et årlig møte i København i forrige uke.

- Vi ble veldig overrasket, for blant arbeidene som ble vurdert var det dommer fra hele verden, blant annet vidtrekkende EU-avgjørelser og dommer fra den europeiske menneskerettsdomstolen, så det føltes ganske stort å bli plukket ut som de beste, forteller Carl Aasland Jerstad og Linda Egeland, partnere i Haver Advokatfirma på Bryne og i Stavanger.

De to har representert foreldrene til et barn født på Haukeland sykehus i 2012 som på grunn av forsinket forløsning og oksygenmangel ble påført en alvorlig hjerneskade under fødselen.

Barnets mor er norsk, mens faren er fra USA. Paret bodde i USA til få måneder før fødselen, og flyttet tilbake til Houston, Texas, kort tid etter, og er fortsatt bosatt der.

Barnet ble av Norsk pasientskadeerstatning tilkjent drøye ti millioner kroner i erstatning i 2013. Foreldrene tok saken til retten, og krevde at utmålingen måtte ta hensyn til utgiftsnivået i USA.

De fikk ikke gehør: Både Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett la til grunn at erstatningen måtte fastsettes som om barnet var bosatt i Norge.

Eneste dom i verden

Ti år etter at barnet ble født, kom Høyesterett til motsatt resultat.

I en dom fra juni i år (HR-2022-1132-A) avgjorde Høyesterett at «erstatningen for medisinske og sosialmedisinske utgifter måtte bli utmålet med utgangspunkt i utgiftsnivået i USA, og at det ikke kunne tas hensyn til de velferdsytelsene barnet ville ha mottatt dersom familien var blitt boende i Norge».

- Saken reiser en problemstilling som er felles for veldig mange land. Det er for eksempel mange engelskmenn og amerikanere som reiser til Skandinavia og blir skadet. Men typisk er denne type saker blitt løst ved at forsikringsselskapet «trikser og mikser» for å gi skadelidte en erstatning som er en slags hybridtilpasning mellom de ulike jurisdiksjonene, forteller Carl Aasland Jerstad.

I arbeidet med saken lette de etter dommer fra hele verden for å forsøke å finne avgjørelser på feltet, forteller han.

- Men så vidt vi vet, er dette den eneste rettsavgjørelsen i verden som tar stilling til dette spørsmålet. Dommen vil derfor få stor betydning både her i Norge og internasjonalt.

Holdt foredrag om dommen

Under konferansen, som samlet ett hundre europeiske personskadeadvokater, holdt Jerstad og Egeland et foredrag om sitt arbeid med dommen.

- Vårt system bygger på prinsippet om full individuell erstatning, og regler om medvirkning, årsakssammenheng og adekvans. Dette er prinsipper som også svært mange andre jurisdiksjoners erstatningssystemer bygger på. Derfor er det føringer i høyesterettsdommen som kan ta lignende saker internasjonalt langt av gårde, sier Jerstad.

Blant annet har Høyesterett lagt vekt på at det for mange mennesker i vår tid kan være naturlig å bo i flere forskjellige land, påpeker han.

- Vi tror at dommen har stor overføringsverdi til andre jurisdiksjoner, og dette var det også stor grad av enighet om på konferansen.

De to Haver-advokatene forteller at samlingen var faglig interessant og nyttig.

- Vi har allerede fått saker fra England med engelskmenn som er blitt skadet på ferie i Norge. De vil selvfølgelig bli dekket inn under denne nye rettsavgjørelsen.

Første prøvesak

Å få en faglig annerkjennelse for arbeidet var veldig stas, forteller de to.

- Først og fremst er saken utrolig viktig for klienten. De har stått i denne kampen i ti år og fått avslag på avslag. Når det så endelig går veien, så føles det enormt godt å ha bidratt til det, sier Linda Egeland.

- Så betyr det selvsagt mye å bli hedret med en pris, det var fantastisk gøy og faktisk veldig rørende og overveldende. For meg har det vært et spesielt år; jeg er blitt partner, vant frem i Høyesterett, fått møterett i Høyesterett og vunnet en pris.

Hun hadde saken som sin første prøvesak i Høyesterett.

Carl Aasland Jerstad har jobbet med personskadesaker siden han var student, og synes prisen var inspirerende. Han har hatt møterett siden 2007.

- Å vinne frem i Høyesterett etter to klokkeklare tap i underinstansene, og så få en slik pris på toppen, gir meg inspirasjon til videre satsning innenfor personskadeerstatningsfeltet. Det betyr veldig mye, sier han.

- Gi aldri opp

- Som jeg sa i takketalen: Gi aldri opp, rettferdigheten vil seire til slutt. Det er jo litt svulstige ord, men hvis du har tro på rettsvesenet, så kan du ikke gi deg før de rettslige argumentene er tilstrekkelig drøftet av den øverste domstolen, sier han.

De synes det er gøy at det er advokater fra - i nasjonal sammenheng - et mindre advokatfirma utenfor Oslo som ble hedret med prisen.

- Det er faktisk veldig tilfredsstillende.

Powered by Labrador CMS