Geir Lippestad og Maria Theresia Thier.
Geir Lippestad og Maria Theresia Thier.

Skroter den ordinære partnermodellen

– Er inntjeningen god, vil alle tjene godt. Det er ingen som alene stikker av med et millionoverskudd som flere i firmaet har jobbet for. Denne organiseringen har vi tro på at vil bidra til lavere skuldre i arbeidshverdagen, sier Geir Lippestad.

Publisert Sist oppdatert

Ved årsskiftet skjedde den offisielle sammenslåingen av advokatfirmaene Lippestad og Andersen & Bache-Wiig. Med til sammen tjue advokater i stallen, dekker firmaer saker innen alt fra straff-, barne- og utlendingsrett, til arbeidsrett, fast eiendom, erstatning, helse- og organisasjonsjuss.

Geir Lippestad fungerer som daglig leder for det nye firmaet – som har fått navnet Lippestad, Andersen & Bache-Wiig.

Han tror fusjonen vil bidra til positive endringer både for ansatte og for klientene.

– Sammen kan vi tilby et bredere spekter av saksområder, samtidig som hver enkelt ansatt får mulighet til å bli enda mer spesialisert innenfor de rettsområdene de brenner aller mest for. Dette vil både bidra til et styrket fagmiljø, og til å dyrke advokatenes personlige engasjement. I tillegg vil vi i større grad kunne jobbe i team, noe som gjør prosessen mer sosial og effektiv for oss – og billigere for klienten, forklarer Lippestad.

Geir Lippestad.
Geir Lippestad.

Ifølge Maria Theresia Thier, som har vært partner og styreleder i Andersen & Bache-Wiig, kan størrelsen også være med på å gjøre firmaet mer attraktivt for potensielle arbeidstakere.

– Ved utlysning av nye stillinger de siste årene, har vi sett at søkergruppen vår har vært relativt homogen. Det har vært en klar overvekt av nyutdannede kvinner, og svært få søkere med erfaring og advokatbevilling. Nå som vi får et større og tyngre fagmiljø, håper vi at dette kan gjøre oss mer attraktive også for de mer erfarne advokatene, sier hun.

– Ingen skal føle seg utnyttet

Et annet grep de har gjort, og som Lippestad allerede har hatt god erfaring med, er å skrote den ordinære partnermodellen.

– I mange firmaer kan man skille mellom «de på bakken» og «de på toppen», der mange jobber beinet av seg for å stige i gradene. Slik vil ikke vi ha det, for vi tror at en flat struktur og et fellesskap med likeverdige ansatte, i større grad vil legge til rette for en team-følelse og et bedre arbeidsmiljø, sier Lippestad.

Man kan se på det som en mer sosialdemokratisk måte å drive advokatvirksomhet på, legger han til.

– Alle blir ansatt på konkurransedyktige betingelser, med få forskjeller innad i firmaet. Er inntjeningen god, vil alle tjene godt. Det er ingen som alene stikker av med et millionoverskudd som flere i firmaet har jobbet for. Fordelingen skal oppleves rettferdig, og denne organiseringen har vi tro på at vil bidra til bedre work-life-balance og til lavere skuldre i arbeidshverdagen. Alle skal oppleve å bli sett, og ingen skal føle seg utnyttet, forklarer Lippestad.

– Dette er også verdier som vi opplever at stadig flere unge jurister verdsetter, og som antakeligvis vil være avgjørende for hvilke jobber de velger å bli værende i, innvender Thier.

Nå i midten av januar flytter alle advokatene i firmaet som tidligere het Andersen & Bache-Wiig inn i lokalene til Advokatfirmaet Lippestad i Oslo sentrum.
Nå i midten av januar flytter alle advokatene i firmaet som tidligere het Andersen & Bache-Wiig inn i lokalene til Advokatfirmaet Lippestad i Oslo sentrum.

– Juridisk kompetanse er ikke alt

Både Lippestad og Thier peker i tillegg på mangfold som et sentralt – men også selvsagt – satsningsområde for firmaet.

– Juridisk kompetanse er ikke det eneste som betyr noe, og jeg tror firmaet blir rikere av å se på kompetansebegrepet i videre forstand. Hos oss har vi for eksempel et stort spekter av etnisiteter, og til sammen snakker vi mellom ti og femten forskjellige språk. Vi har også ansatte med funksjonsvariasjoner, og mener det er viktig at firmaet gjenspeiler mangfoldet i kundegruppen og i samfunnet ellers, sier Lippestad.

Dette er også et tema som de unge blir stadig mer opptatt av, påpeker Thier.

– Vi ansatte en fullmektig hos oss i fjor sommer som senere fortalte meg at mangfoldet i firmaet var en av hovedårsakene til at hun søkte på stillingen. Vi opplever også at flere søkere spør direkte om våre tanker rundt dette allerede i intervjuprosessen, så det er tydelig at temaet er viktig når det kommer til valg av arbeidsplass, forteller hun.

– Tenker mangfold i alle ledd

Unge er nok også raske på å gjennomskue om firmaet faktisk tilrettelegger for mangfoldet de sier at de ønsker, tilføyer Lippestad.

– I julebordsesongen hjelper det ikke å skryte av mangfoldet i firmaet hvis en av de ansatte er rullestolbruker, og det er en trapp inn til restauranten. Da må vi gå et annet sted. Det samme gjelder maten: Vi går ikke et sted som kun serverer ribbe, hvis flere ansatte er muslimer. Dette høres kanskje selvsagt ut, men det er nok mange arbeidsgivere som glemmer at mangfold også må gjennomføres i praksis og i alle ledd, sier Lippestad.

– Dette er på ingen måte en belastning eller noe vi ser på som merarbeid. Alle ansatte skal føle seg ivaretatt, og ingen skal føle seg glemt. Det tilfører noen ekstra dimensjoner til hverdagen, og det er kjempespennende. Mangfold er virkelig kompetanse: Du kan lese om det i bøker, eller du kan omgi deg med det i hverdagen, legger han til.

Powered by Labrador CMS