Høsten 2023 var det to år siden Karnov gjorde comeback på det norske markedet. Her står forlagets administrerende direktør, Hans Petter Nygård, sammen med forslagets nestkommanderende, Tone Sundet.
Høsten 2023 var det to år siden Karnov gjorde comeback på det norske markedet. Her står forlagets administrerende direktør, Hans Petter Nygård, sammen med forslagets nestkommanderende, Tone Sundet.

Over halvparten av juristene som skiftet jobb i fjor ønsket seg mer interessante arbeidsoppgaver

– Det ser ut til at lojaliteten til arbeidsgiver er mindre enn før, og at det er mer lavterskel å bytte jobb nå, sier administrerende direktør Hans-Petter Nygård i det juridiske forlaget Karnov.

Publisert Sist oppdatert

Forlaget står bak bransjerapporten «Fremtidens Jurist», som tar temperaturen på den juridiske bransjen i Norge, Sverige og Danmark.

Rapporten er basert på over 3200 svar fra jurister i heltidsstillinger.

Ifølge Karnov er appetitt på teknologi, likestilling og nye utfordringer de temaene som kjennetegner juristprofesjonen i 2023.

I løpet av det siste året, har mer enn hver femte norske jurist skiftet jobb, ifølge rapporten.

Karnovs undersøkelse i 2022 viste at nesten halvparten av norske jurister vurderte å bytte arbeidssted. 2023-tallene viser at 22 prosent faktisk gjorde det, mens 32 prosent fikk en ny rolle internt.

– Jeg opplever tallene som høye, sier Hans-Petter Nygård.

Av de 22 prosentene som skiftet jobb, gikk flest til advokat- eller juriststillinger i privat sektor. Færrest gikk til ny jobb i et advokatfirma.

Vil ha mer interessante oppgaver

53 prosent av dem som byttet jobb i fjor, gjorde det for å få mer interessante arbeidsoppgaver. Den nest viktigste grunnen er høyre lønn, ifølge rapporten.

27 prosent oppga at de byttet jobb for å få en bedre balanse mellom jobb og fritid.

Undersøkelsen viser også at det først og fremst er yngre jurister mellom 23 og 29 år som har byttet jobb.

Økte krav til ledelse

Lojaliteten til arbeidsgiver er mindre enn før, og terskelen for å bytte jobb er blitt lavere, påpeker Nygård.

– Noe skjer blant den yngre generasjonen, det tror jeg man må ta innover seg. De virker til å ha større mobilitet, samtidig som de stiller helt andre krav til ledelse, sier Nygård.

– Det virker ikke som om det er mindre tilgang på jurister, men at det heller handler om hvem som klarer å tiltrekke seg hvem - med hvilke virkemidler - og hvordan man jobber med å beholde dem man ønsker å beholde.

I undersøkelsen ble respondentene oppfordret til å liste opp ting de gjerne skulle endret hos sin nåværende arbeidsgiver. Reduksjon i arbeidstid, mer støtte og samarbeid mellom kolleger, anerkjennelse av at ikke-klientrelatert arbeid også kommer selskapet til gode, samt å kvitte seg med nullfeilkulturen, er de fire tingene som ble vurdert som viktigst.

Derfor skiftet juristene jobb i fjor:

KILDE: Karnov juridiske forlag / Fremtidens jurist (2023)
KILDE: Karnov juridiske forlag / Fremtidens jurist (2023)
Powered by Labrador CMS