34,4 prosent av dem som var advokatfullmektiger i 2014, droppet ut, viser tall fra Advokatforeningen.
34,4 prosent av dem som var advokatfullmektiger i 2014, droppet ut, viser tall fra Advokatforeningen.

Over en tredel av alle som var advokatfullmektiger i 2014 har forlatt yrket

Mens de fleste unge i advokatbransjen stortrives, er enkelte lei av fokuset på fakturerbare timer. Den internasjonale advokatforeningen IBA slår alarm om en global tendens, og mener at rekruttering og å beholde talenter i yrket vil være blant de største utfordringene for bransjen fremover.

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen hemmelighet at den norske advokatbransjen bugner av talent. Høy fagkompetanse, internasjonale topprangeringer, prisregn og hederlige omtaler. Men talentkampen som nå foregår, dreier seg ikke om å bli best. Den handler om å vinne de beste.

Faktum er at unge advokatfullmektiger og advokater dropper ut av advokatbransjen i større grad enn før. Mange lar seg ikke friste av en karriere i hamsterhjulet, der faktureringspress og uforutsigbar overtidsjobbing er en del av hverdagen.

Ifølge IBA har advokatbransjen en stadig voksende utfordring med å friste unge talenter inn i bransjen, og beholde dem der. Dette skyldes i hovedsak at den nye generasjonen advokater stiller andre krav til arbeidsgiver enn tidligere, noe som utfordrer den tradisjonelle forretningsmodellen.

Verdivalg

De unge ønsker en god balanse mellom jobb og fritid, og at arbeidslivet skal ha et større formål enn bare lønn og karriere.

Tidligere i høst publiserte IBA sin «legal agenda» for de neste fem årene, der den lister opp sju presserende utfordringer. Blant disse inngår rekruttering og å beholde talenter.

Selv om rekrutteringsgrunnlaget foreløpig er godt, mener IBA at det kan bli behov for å justere forretningsmodellen. Samtidig må advokatfirmaer være åpne og ærlige i rekrutteringsprosesser, fremheve oppsider og nedsider ved advokatvirket, samt tydeliggjøre advokatenes kjerneoppgaver som voktere av rettsstaten, råder IBA.

Vurderer å skifte jobb

«IBA Young Lawyer’s Report» fra 2022 viser at halvparten av respondentene sannsynligvis kommer til å skifte arbeidsgiver i løpet av de neste fem årene.

Studien viser også at en tredjedel av respondentene sannsynligvis vil bytte ut advokatjobben med en annen juridisk stilling, mens en tredel vil forlate jussens verden fullstendig.

«Skal man beholde talent og forbli konkurransedyktig, må alle juridiske institusjoner forstå bekymringene og motivasjonene til de unge», skriver IBA i rapporten.

Økende frustrasjon

Det juridiske nettstedet Law.com gjennomførte i høst en undersøkelse blant advokatfirmaer i Storbritannia.

Rundt to hundre advokater på ulike stillingsnivåer deltok i undersøkelsen, som viser en økende frustrasjon særlig knyttet til fokuset på fakturerbare timer, manglende lønnsforhøyelse, fleksibilitet og vanskelige ledere i tillegg til manglende ledelse, kjedelige arbeidsoppgaver, uklar karrierevei og bekymringer for psykisk helse.

Ifølge nettstedet mente mange av respondentene at timefokuset nærmet seg «amerikanske tilstander», hvor antall timer virker til å bli verdsatt høyere enn kvalitet og effektivitet.

6 av 10 blir i yrket

Advokatforeningen har undersøkt hvor det ble av de 1871 personene som var registrert som advokatfullmektiger i 2014.

Ti år senere var 59,5 prosent av fullmektigene blitt advokater. 115 var fortsatt advokatfullmektiger, mens 297 personer forlot bransjen etter at de fikk bevilling. 346 av fullmektigene takket for seg før de fikk bevilling.

Totalt hadde 34,4 prosent av de som var fullmektiger i 2014, forlatt yrket ved inngangen til 2023.

Advokatforeningens tall viser at fire prosent av fullmektigene i 2022 var over femti år, og 0,4 prosent var over seksti år. Det er derfor ikke urimelig å anta at mellom én og fire prosent har gått av med pensjon.

Enkelte kan også ha forsvunnet ut av yrket fordi de ikke lever lenger.

IBA YOUNG LAWYER’S REPORT

  • Work life balance og mental helse er to av hovedårsakene til at unge advokater vurderer jobbskifte.
  • 60 prosent av respondentene er bekymret for work life balance. Bekymringen er størst blant advokater i alderen 25 år og yngre (71 prosent).
  • 54 prosent av respondentene mente fleksibilitet var avgjørende for å bli værende hos arbeidsgiver.
  • Over en tredel mente balansen mellom ulike forpliktelser var et hinder for deres karriereprogresjon.
  • 40 prosent av respondentene mente kompetanse om teknologi og AI var avgjørende for deres arbeidsfremtid.
  • Totalt 3056 respondenter fra Afrika, arabiske land, Asia, Europa, Nord-Amerika og Latin-Amerika deltok i undersøkelsen.
  • Kilde: IBA Young Lawyer’s Report (2022)

Powered by Labrador CMS