IBA har identifisert sju utfordringer som vil prege advokatbransjen de neste fem årene

ESG, kunstig intelligens, publikums negative syn på advokater og advokaters uavhengighet er blant de globale utfordringene som advokatstanden står overfor, mener den internasjonale advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag slapp International Bar Association (IBA) en IBA Legal Agenda, en oversikt over advokatbransjens mest presserende utfordringer gjennom de neste fem årene. 

Med oversikten følger det også en forpliktelse for organisasjonen til å utvikle gode fellesløsninger, heter det i en pressemelding. 

- Ambisjonen er å sikre at IBA-tilbudet samsvarer med våre medlemmers forventninger, i tillegg til å gi våre medlemmer, det bredere juridiske fellesskapet og samfunnet generelt, den mest oppdaterte informasjonen om slike juridiske spørsmål, sier IBA-president Almudena Arpón de Mendívil Aldama.

Sju utfordringer

Oversikten er utarbeidet i fellesskap med to tidligere IBA-presidenter, David W. Rivkin og Michael Reynolds, i tillegg til representanter fra både internasjonale og nasjonale advokatselskap, samt internadvokater.

Den består av totalt sju punkter med utgangspunkt i tre ulike perspektiver: Rettsutvikling, utfordringer for advokatprofesjonen, og juridiske utfordringer som påvirker samfunnet. 

- Dette er første gang IBA presenterer en enkel oversikt over de kritiske juridiske spørsmålene som advokatstanden står overfor, sier IBA-presidenten.

1) AI 

Det første punktet på listen, er kunstig intelligens. Teknologien er den viktigste problemstilling innenfor samtlige av de tre perspektivene, skriver IBA. 

«AI-utvikling vil sannsynligvis overgå enhver regulering, og virkningen vil være enorm, mangefasettert og vanskelig å forutsi.»

2) ESG

Som utfordring nummer to, har IBA listet opp «environmental, social and governance», bedre kjent under forkortelsen ESG. 

«ESG vil ha en betydelig innvirkning på klientarbeidet, så vel som på advokatfirmaenes interne retningslinjer og strukturer. Samtidig er mangfold og inkludering fremdeles en stor utfordring i bransjen.»

3) Uavhengighet under press

Utfordring nummer tre, er klientrepresentasjon. IBA mener advokaters uavhengighet er under press som følge av en økende forventning om ikke å representere klienter som anses som «uakseptable». 

«Klientrepresentasjon utgjør en økende risiko for advokatfirmaer når det gjelder omdømme, regulatorisk gransking og rekruttering. Denne risikoen er spesielt betydelig for globale firmaer som praktiserer innenfor ulike jurisdiksjoner.»

4) Rekruttering

Advokatbransjen har også en voksende utfordring med å rekruttere, samt beholde, unge talenter - primært som følge av at nye generasjoner stiller andre krav til arbeidsgiver enn det man tradisjonelt har sett i bransjen. 

5) Standens anseelse

Publikums negative syn på advokater, er utfordring nummer fem. 

«Til tross for en sterkt servicekultur, pro bono-arbeid og andre bidrag til samfunnet, har advokater i mange sammenhenger lav anseelse hos publikum.»

6) Ulike krav

Ulike nasjonale regler for utøvelse av advokatvirket har samtidig gjort det mer krevende å levere juridiske tjenester på tvers av landegrenser. 

7) Rettsstaten

Som den siste og sjuende utfordringen, peker IBA mot rettsstaten. 

«Rettsstaten må både fremmes og forsvares mer aktivt av advokatstanden», avslutter den internasjonale advokatforeningen. 

Powered by Labrador CMS