Ola Kvaløy ser frem til å tilby master i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Ola Kvaløy ser frem til å tilby master i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

JUSSUTDANNING

NOKUT gir grønt lys til master i rettsvitenskap ved UiA og UiS

Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger kan nå søke til Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningene. Begge tar sikte på oppstart allerede høsten 2023.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg vil gratulere UiA og UiS. Begge to har vist at de oppfyller alle nødvendige krav for å kunne opprette master i rettsvitenskap, sier NOKUTs tilsynsdirektør Nina Waaler i en pressemelding.

Da Stortinget opphevet gradsforskriften i 2021, og åpnet for at alle utdanningsinstitusjoner kunne søke om å tilby profesjonsstudier i rettsvitenskap, var Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger tidlig ute med å annonsere at de ville søke.

I fjor høst ble det kjent at Handelshøyskolen BI fikk akkreditering for sin master.

Samtidig ble behandlingen av søknaden fra UiS utsatt som følge av at de la frem nye opplysninger som komitéen måtte ta inn i vurderingen. UiA fikk i utgangspunktet avslag på sin søknad, men fikk den senere opphevet som følge av at ny relevant informasjon ble ettersendt.

Nå har søknadene blitt innvilget.

– Den sakkyndige komiteen gjorde en ny vurdering og konkluderte denne gangen med at alle kravene er oppfylt. Komitéen anbefalte dermed NOKUT å akkreditere studietilbudene, noe vi har gjort, forklarer Nina Waaler.

Håper på oppstart til høsten

– Det er veldig stas for oss. Vi har jobbet for dette i mange år, sier dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, til Advokatbladet.

– Vi tilbyr allerede en bachelor i rettsvitenskap og master i forretningsjuss, så vi er veldig klare til å tilby en ny master. Det betyr enormt mye både for våre studenter, og regionen for øvrig, sier han.

Kravene til fagmiljøets størrelse og kvalifikasjoner var blant områdene NOKUT mente UiS måtte utbedre. Siden den gang har universitetet blant annet styrket fagmiljøet med to nye professorer, Gert Johan Kjelby og Andrea Minto.

–Vi satser på å starte masteren allerede nå til høsten. Primært vil det være studenter med bachelor fra vårt universitet som vil kunne søke seg inn. Det er en enorm lettelse for mange av studentene at de får denne muligheten, sier han.

Da gradsforskriften ble opphevet, vakte det reaksjoner både i positiv og negativ forstand. Kvaløy er klar på at økt konkurranse vil være sunt.

– Jeg tror de etablerte jusstudiene har godt av dette. Det skader aldri med konkurranse fra andre universiteter. For faget og miljøet som sådan tror jeg dette er veldig bra, sier han.

Les NOKUTS tilsynsrapport om UiS.

Ønsker fortgang i prosessen

– Dette er en gledens dag for UiA. Det er mange som har jobbet hardt for å få til en fullverdig jusutdanning for studentene i Agder, og nå blir det endelig en realitet, sier rektor ved UiA, Sunniva Whittaker til universitetets hjemmesider.

Etter de leverte sin første søknaden om akkreditering, har de blant annet styrket rekkene med en professor i full stilling, og en i halv stilling.

Nå håper Whittaker at Kunnskapsdepartementet handler raskt.

­– Nå er det viktig at den behandlingen i KD blir effektiv, slik at våre ansatte og studenter kan komme i gang allerede til høsten. Vi på UiA er klare, sier hun.

Les NOKUTS tilstandsrapport om UiA.

Powered by Labrador CMS