Malin Garnes står bak Tiktok-kontoen Jussnakk. Her tar hun tar opp ulike juridiske spørsmål.

Mener miljøet på jussen er veldig dårlig:
- Aldri hørt noe positivt fra en jusstudent

Malin Garnes, eieren av Jussnakk, trives ikke på fakultetet. Hun mener miljøet er veldig lukket og konkurranseorientert. - Studentene har et stort fokus på at andre ikke skal få bedre karakterer enn seg selv, sier hun. 

Publisert Sist oppdatert

- Det er ikke bra. Jeg trives ikke, og jeg er ikke på fakultetet i det hele tatt. Jeg er der kun når jeg må. Det er trist, for jeg får ikke det studentlivet jeg vil ha.

Det sa Malin Garnes (26), jusstudent og eieren av TikTok-kontoen «Jussnakk», da hun nylig gjestet podkasten «Hvordan bli rik?». 

Garnes, som har over 100.000 følgere på TikTok, går på fjerdeåret ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og uttrykkte seg fritt om studiemiljøet i samtalen med Paal Friele Grung, gründer og leder av nevnte podkast.

- Aldri hørt noe positivt

- Du er stor på sosiale medier, men liten på fakultetet, sier du. Hvorfor er det sånn, spurte Grung.

- På fakultetet får jeg ingen positive tilbakemeldinger. Jeg har aldri hørt noe positivt fra en jusstudent, sa Garnes.

- Men har du truffet en jusstudent før? De er de verste menneskene du finner. De tror at de er verdensmestre fordi de har gått to-tre år på jussen. For meg virker jusstudiet veldig lukket, sa Grung. 

- Ja. Jeg føler at ingen snakker om miljøet på jussen, og det synes jeg er kjempetrist. Det er som du sier, veldig lukket og veldig konkurranseorientert. Studentene deler veldig lite med hverandre av dokumenter og lignende ting, først og fremst fordi man ikke ønsker at andre skal få bedre karakterer enn seg selv, svarte Garnes.

- Men det gir jo mening, fordi advokatfirmaene krever høye snitt. Da blir det veldig kniving om plassene. Men det er ikke bra. Jeg trives ikke. Jeg er ikke på fakultetet i det hele tatt. Jeg er der kun når jeg må. Det er trist, for jeg får ikke det studentlivet jeg vil ha, fortsatte Garnes. 

- Ingen skryter av hverandre

- Føler du deg mobbet, spurte Grung.

- Nei nei, ikke mobbet. Men du må nesten oppleve det selv. Det er sånn at man ikke hjelper hverandre, med mindre man får noe bedre tilbake. Man skryter ikke av folk hvis de gjør det bra: Det er ingen som skryter av hverandre. 

- Selv har jeg har aldri hørt noe positivt, og det er rett og slett ikke et miljø jeg har lyst til å være i, sa Garnes.

- Selvsagt en generalisering

LinkedIn presiserer Garnes uttalelsene:

«Jeg uttrykte at jeg ikke trives på Dragefjellet, og beskrev miljøet på jusstudiet i Bergen som et konkurransedrevet miljø med spisse albuer. Det er selvsagt en generalisering, og mine uttalelser gjenspeiler ikke samtlige studenters oppfatning. Det er likevel en aktuell problemstilling som jeg vet at veldig mange kjenner seg igjen i.

I kjølvannet av uttalelsene har jeg blitt kontaktet av flere titalls studenter som har delt lignende erfaringer, og som takker meg for at jeg snakker om det. Det er klart at høye karakterkrav og en intens konkurranse i store deler av arbeidsmarkedet skaper et høyt press også på studiet – noe som selvsagt påvirker studentmiljøet som sådan.»

UiB-dekan: - Opplevelsene er ulike

Dekan Karl Harald Søvig ved Det Juridiske fakultet i Bergen.

Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet i Bergen, mener Garnes tar opp en tematikk som mange kjenner seg igjen i.

- Men som hun selv uttrykker, er opplevelsene blant studentene ulike. 

- Det er velkjent at flere opplever et karakterpress, noe som igjen påvirker læringsmiljøet. En drivende faktor er i så måte arbeidslivet. Fakultetet har de siste årene jobbet mye med denne tematikken. Vi har blant annet innført karakterfritt førstesemester og mer varierte prøvingsformer, sier Søvig.

- Vi er også i dialog med ulike arbeidsgivere for å formidle hva et vitnemål faktisk uttrykker, sier han.

- Alle får jobb

Søvig forteller videre at arbeidsmarkedet for tiden er svært godt, og at ingen vil gå arbeidsløse ved ferdig utdannelse. 

-  Alle som er ferdige, får jobb, sier han. 

- Når kandidatene først er kommet ut i yrkeslivet, handler videre karriere heldigvis mer om hvor godt jobben gjøres, enn om hvordan det gikk på forskjellige eksamener under studiene, sier Søvig.

Journalisten som har skrevet denne saken, er jusstudent ved UiB.

Powered by Labrador CMS