Dekan Karl Harald Søvig ved Det Juridiske fakultet i Bergen.

Det juridiske fakultet får millionbeløp til å integrere KI i utdanningen

Pilotprosjektet ved UiB har oppstart kommende høstsemester.

Publisert Sist oppdatert

UiB-ledelsen lyste tidligere i år ut midler til «pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene ved UiB.». Søknaden sprang ut av funnene i en rapport om kunstig intelligens som fakultetet publiserte tidligere i år, der det blant annet ble gitt anbefaling om at studenter skal få lov til å bruke kunstig intelligens på eksamen.

Nå er det bestemt at fakultetet får tildelt om lag 1,2 millioner kroner i støtte til prosjektet, for slik å gjøre KI-opplæring til en sentral brikke i jusutdanningen.

– For det første må studentene læres opp i hvordan man praktisk kan ta i bruk KI-verktøy på en hensiktsmessig måte til å effektivisere arbeidshverdagen sin. Det andre aspektet dreier seg om balansen mellom økt effektivitet og rettssikkerhet. Vi må samtidig lære studentene å være kritiske og bevisste på hvordan de bruker KI-verktøyene for å løse juridiske oppgaver.

Det sier førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka i en pressemelding. Sammen med professor Jan-Ove Færstad, professor Synne Sæther Mæhle og seniorrådgiver Nina Østensen, utgjør hun faggruppen som skal lede prosjektet.

Innslag på alle studieår

Alle de obligatoriske emnene på samtlige fem studieår skal få innslag av KI fremover.

– Gjennom prosjektet skal vi skal blant annet utvikle en kombinasjon av seminarsamlinger, ulike e-læringsaktiviterer, virkelighetsnære oppgaver, og podkast-episoder der studentene lærer mer om ulike temaer knyttet til KI, sier Færstad.

Han mener det er viktig at de ulike læringsaktivitetene utvikles i tett samarbeid med emneansvarlige og undervisere.

- Slik sikrer vi nødvendig kompetanseheving også for oss ansatte.

- Et enormt potensial

Det overordnede målet er å klargjøre jusstudentene for fremtidens arbeidsmarked, ifølge Cyndeka.

– For jurister som har språket og tekst som sine viktigste arbeidsverktøy, kommer kunstig intelligens og kraftige språkmodeller med et enormt potensial til å revolusjonere arbeidshverdagen. Arbeidslivsrelevant KI-kompetanse vil være helt essensielt for morgendagens jurister, sier hun.

Færstad er enig.

– Det er bare et tidsspørsmål før KI-verktøy vil være i bruk på hos alle juristenes arbeidsgivere.

– KI-verktøy utfører allerede visse typer juridiske arbeidsoppgaver mye raskere og bedre enn mennesker. Fra et arbeidsgiverperspektiv ser man da selvfølgelig store effektiviseringsmuligheter ved å bruke KI som hjelpemiddel, sier han.

- Utfordrer rettsstaten

Sæther Mæhle er opptatt av de metodiske, etiske og rettssikkerhetsmessige problemstillingene bruken av KI fører med seg.

– En av hovedutfordringene er at vi mennesker har svært begrenset innsikt i hvordan KI-verktøy kommer frem til svarene sine. I det man tar i bruk KI-verktøy for å løse et rettslig spørsmål utfordrer man derfor flere grunnleggende sider av rettsstaten, for eksempel kravet om at rettsspørsmål ikke skal løses på en måte som fremstår vilkårlig, eller som er umulig å forstå og etterprøve, sier hun.

Arbeidet med å utvikle de ulike læringsaktivitetene i prosjektplanen starter opp kommende høstsemester. Det nye undervisningsopplegget rulles først ut på 1.- og 2. studieår. Om to år, høsten 2026, skal opplegget implementeres også for studentene på 3.-,4.- og 5. studieår.

Powered by Labrador CMS