Nils-Henrik Pettersson er prosessfullmektig for Sven Ombudstvedt og Jon-Aksel Torgersen.

JU§NYTT

Konsernsjef og tidligere styreleder i Norske Skog saksøkes for 1,7 milliarder

Var det uaktsomt å satse på refinansiering fremfor å begjære oppbud i forkant av konkursen i 2017? Tirsdag starter behandlingen i Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag starter saken der konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, og tidligere styreleder, Jon-Aksel Torgersen, samt åtte forsikringsselskap, er saksøkt.

Tolv advokater og en advokatfullmektig er involvert i saken - ti av dem på de saksøktes side.

Spørsmålet for retten er om det var uaktsomt å satse på refinansieringstransaksjonen Carra II i tiden før Norske Skog gikk konkurs i 2017, etter allmennaksjeloven og aksjeloven § 17-1.

Ombudstvedt, Torgersen og forsikringsselskapene er saksøkt av totalt ti internasjonale fond som anfører at Carra II aldri skulle ha blitt gjennomført, og at selskaper i konsernet heller skulle ha begjært oppbud våren 2016.

Sakens parter

Advokat Per M. Ristvedt (bildet) i Schjødt er prosessfullmektig for saksøkerne - ti internasjonale fond.

Rettslig medhjelpere er advokat Knut Sverre Skurdal Andresen og advokatfullmektig Mathias Anker Paulsen, begge i Schjødt.

Advokat Nils-Henrik Pettersson i Glittertind er prosessfullmektig for Ombudstvedt og Torgersen. Rettslig medhjelper er advokat Siri Fjeldvær, Glittertind.

Advokat Jørgen Svartebekk i Riisa er prosessfullmektig for de fire forsikringsselskapene Arch Insurance Company, Lloyds Syndicate 3210 og 3219, og Allied World Insurance Company.

Advokat Stig Berge i Thommessen er prosessfullmektig for QBE Europe, Chubb European Group og Navigators Lloyds Syndicate 1221. Rettslig medhjelper er advokat Nanette Arvesen og advokat Bjarne Meidell i Thommessen.

Advokat Karl Rosén i Arntzen de Besche er prosessfullmektig for If Skadeforsikring NUF. Rettslig medhjelpere er advokatene Wenche Maartmann-Moe, Eirik Nakstad og Tobias Behncke.

Rettens administrator er Helen Andenæs Sekulic.


Nå krever saksøkerne 1,7 milliarder kroner i erstatning for tap som de mener konkursboet i Norske Skog Holding AS påførte dem. Saken går for Oslo tingrett fra 31. januar og helt frem til 17. mars.

- Var pliktet til å gjennomføre styrt konkurs

Saksøkerne mener Ombudstvedt og Torgersen «pliktet å gjennomføre en styrt konkurs i NSI ASA og NSH AS i første halvår 2016 med etterfølgende salg av aksjene i NS AS, i stedet for å gjennomføre refinansieringen med tilnavn Carra II (...)», heter det i sluttinnlegget fra saksøkernes prosessfullmektig, Schjødt-partner Per M. Ristvedt.

«Saksøkerne anfører at NSI ASA og NSH AS – senest ved vedtakelsen og gjennomføringen av Carra II - var insolvente. Det forelå ikke et realistisk håp om å unngå konkurs ved å kunne gi samtlige kreditorer full dekning for sine utestående fordringer mot NSI ASA og NSH AS.

Torgersen og Ombudstvedt hadde heller ikke forsøkt å utarbeide en redningsplan for hvordan NSI ASA og NSH AS skulle unngå konkurs ved å gi samtlige kreditorer full dekning.»

Subsidiært anføres det at Torgersen og Ombudstvedt opptrådte i strid med kontroll-, tilsyns- og handleplikter etter aksjelovgivningen.

- Var sikret likviditet

Torgersen og Ombudstvedt opptrådte ikke uaktsomt da de gikk inn for Carra II-løsningen, skriver deres prosessfullmektig, Glittertind-partner Nils-Henrik Pettersson, i sitt sluttinnlegg.

«Carra II innebar at selskapet var sikret likviditet frem til forfall av 2019-obligasjonene, som var det neste store forfallet. Selskapet hadde positiv cash-flow, og Carra II viste at de internasjonale kapitalmarkedene fortsatt var tilgjengelig for Norske Skog-konsernet.

Når styrene i NSI ASA og NSH besluttet å begjære oppbud rett før jul i 2017, var det ikke fordi konsernet slapp opp for likviditet, men fordi det startet et spill mellom forskjellige kreditorgrupper som låste seg, og hvor den største pantesikrede kreditoren hadde informert styret om at de uansett ikke ville støtte en frivillig løsning.

Torgersen og Ombudstvedt mener at likviditetsprognosen som ble utarbeidet våren 2016 var forsvarlig og riktig. Rettslig sett er det imidlertid irrelevant. Det rettslige relevante spørsmålet er i tilfelle om det var «helt urealistisk» av styret å legge til grunn likviditetsprognosen. Det var det åpenbart ikke.»

De øvrige saksøkte representeres av Riisa-partner Jørgen Svartebekk, Thommessen-partner Stig Berge og partner i Arntzen de Besche, Karl Rosén.

Norske Skog

Et treforedlingskonsern som ble grunnlagt i 1962. Var tidligere en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet gikk konkurs i 2017, men ble kjøpt av investeringsselskapet Oceanwood. I oktober 2019 ble Norske Skog notert på Oslo børs.


Kilde: Store norske leksikon


Powered by Labrador CMS