Jon Eskil Ramsrud Kindberg og Eskil Vik Urdal fra Jussbuss, menneskerettighetsaktivist Hassana Abba fra Vest-Sahara, UiO-professor Mads Andenæs og Tone Sørfonn fra Støttekomiteen for Vest-Sahara.

I Genéve for å få løslatt politiske fanger fra Vest-Sahara

En delegasjon bestående av representanter fra Jussbuss og Støttekomiteen for Vest-Sahara deltok nylig på en sesjon i FNs menneskerettighetsråd. Målet var å legge press på både Marokko og andre medlemsstater slik at politiske fanger fra Vest-Sahara slippes fri, skriver Jussbuss i dette innlegget

Publisert Sist oppdatert

En delegasjon bestående av professor Mads Andenæs, jurist Tone Sørfonn Moe fra Støttekomiteen for Vest-Sahara, menneskerettighetsaktivist Hassana Abba fra Vest-Sahara, daglig leder av Jussbuss Eskil Vik Urdal og internasjonalt ansvarlig hos Jussbuss, Jon Eskil Ramsrud Kindberg, deltok sist uke på FNs menneskerettighetsråd i Genève for å følge opp saken til en gruppe politiske fanger fra Vest-Sahara, kjent som Gdeim Izik-gruppen.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

I Geneve gjennomfører delegasjonen møter med både FN-ansatte og delegasjoner. Budskapet er at implementering av menneskerettigheter må sikres ved politisk press fra stater. Vi lever i en verden hvor menneskerettighetene er under sterkt press. 

Uten håndhevingsmyndighet lagt til FN er menneskerettighetsorganene og ikke minst ofrene avhengige av at stater følger opp og tar til motmæle, særlig når bevisene for grove og omfattende brudd lagt på bordet er så overveldende som det de er i denne saken.

Afrikas siste koloni

Vest-Sahara har siden 1975 vært okkupert av Marokko, og er i dag Afrikas siste koloni. Motivasjonen for Marokko er Vest-Saharas store naturressurser innen fiskeri og gruvedrift, som de utnytter på bekostning av lokalbefolkningen. Marokkos klare brudd på folkeretten og menneskerettighetene er fastslått av internasjonale organer gang på gang, men okkupasjonen og utnyttelsen fortsetter.

Kampen mot Marokkos overgrep er hard, og aktivistene som kjemper for Vest-Saharas uavhengighet risikerer både liv og helse. Det klareste eksempelet på dette er Marokkos håndtering av den fredelige protestleiren Gdeim Izik, fra 2010.

19 aktivister dømt

Etter en månedslang fredelig protest grep politiet inn i protestleiren som etter hvert hadde vokst til 10.000 saharawiske aktivister. Marokko hevdet at den fredelige leiren var en sikkerhetstrussel, og gikk til verks med harde midler for å avslutte protesten. I ettertid ble 19 saharawiske aktivister siktet, og dømt i en marokkansk militærdomstol på bakgrunn av tilståelser som ble signert under tortur. 

FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling slo i oktober 2023 fast at fengslingen var ulovlig, og ba Marokko om å umiddelbart løslate dem. Arbeidsgruppen påpekte også den alvorlige behandlingen fangene var utsatt for, deriblant tortur, mangel på medisinsk behandling og kontakt med omverden. Marokko har ikke fulgt opp avgjørelsen.

I dag nektes FN tilgang til de okkuperte territoriene. Forrige besøk til fangene var i 2013 da Mads Andenæs ledet FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling.

Bukken som passer havresekken

Delegasjonen er til stede under den 55. sesjonen til FNs menneskerettighetsråd, som for tiden ironisk nok er ledet av Marokko. 

Målet er å legge press på både Marokko og andre medlemsstater, for å sørge for at FNs arbeidsgruppes avgjørelse følges opp.

Delegasjonen har hatt en rekke møter med både medlemstater, samt representanter for FNs høykommissær for menneskerettigheter, og ICRC. Vi har også vært så heldige å få møte en rekke saharawiske frihetsforkjempere, og deltatt på markering av Vest-Saharas nasjonaldag 27. februar.

Powered by Labrador CMS