Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

4 av 5 klienter er fornøyd med advokattjenestene de har kjøpt det siste året

Dommere, jurister og advokater nyter stor tillit i befolkningen, viser ny samfunnsundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Juristforbundet har Respons Analyse gjennomført en samfunnsundersøkelse, hvor målet er å kartlegge befolkningens kunnskap om lover, regler, jurister og juss.

Resultatene viser blant annet at dommere, jurister og advokater høster stor tiltro fra befolkningen for øvrig.

På spørsmål om hvor stor tillit de har til ulike yrkesgrupper, svarer 83 prosent av respondentene at de har «stor tillit» til dommere. Tilsvarende har også 70 prosent til jurister ansatt i stat og kommune, og 68 prosent til advokater. Best ut kommer forskere med en score på 85 prosent.

Juristforbundets president Håvard Holm er takknemlig for tilliten.

- Båndet mellom innbyggerne og rettssystemet er helt avgjørende for at rettsstaten skal fungere optimalt, sier han på forbundets nettside.

– Det er gledelig at tilliten til jurister i offentlig forvaltning og til advokater fortsatt er høy, kanskje særlig i betraktning av diskusjonene i kjølvannet av EØS-skandalen, sier Håvard Holm.
– Det er gledelig at tilliten til jurister i offentlig forvaltning og til advokater fortsatt er høy, kanskje særlig i betraktning av diskusjonene i kjølvannet av EØS-skandalen, sier Håvard Holm.

Likhet for loven = viktig samfunnsverdi

Tilnærmet alle, hele 96 prosent av respondentene, oppgir at de mener likhet for loven er en viktig samfunnsverdi. Derimot er det kun 62 prosent som er enig i at loven faktisk er lik for alle - uavhengig av økonomi og bosted.

«De med høyest personlig- og husholdningsinntekt (70 % og 80 %) i signifikant større grad er enig i dette enn de med lavere inntekt. Det er med andre ord forskjell i oppfattelse mellom "fattig" og "rik"», heter det i undersøkelsen.

Nesten 40 prosent av respondentene svarer også at de har benyttet seg av advokattjenester det siste året. Av disse igjen oppgir fire av fem at de fikk den hjelpen de trengte.

65 prosent av respondentene svarer samtidig at de mener tittelen «jurist» burde være beskyttet, samt at en som gir juridiske råd burde ha full juridisk utdannelse (71 prosent). Derimot var det kun 16 prosent av respondentene som visste at «jurist» ikke er en beskyttet tittel i dag.

Lavest tillit til PR-rådgivere

Sammenliknet med en rekke andre yrkesgrupper kommer juristene godt ut på tillitsbarometeret.

Lavest tillit blant befolkningen har PR-rådgivere, hvor kun 18 prosent av respondentene svarer at de har «stor tillit» til disse.

Det går litt bedre for aksjemeglere med 24 prosent, mens politikere ender på 41 prosent.

Omtrent annenhver person sier de har stor tillit til næringslivsledere og journalister.