Jusstudentene Anne Roland og Andrea Aurdal

- Jeg føler ikke at karakterpresset gjør folk på jusstudiet til dårlige mennesker

Debatten om miljøet på jusstudiet har engasjert flere - medlemmene i Juristforbundet blant dem. Fem av disse forteller at de ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i de negative karakteristikkene av studiet. - Vi er heldige her ved UiB, sier en av dem.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i februar skrev Advokatbladet om jusstudent Malin Garnes og hennes uttalelser i podkasten «Hvordan bli rik?». Her ga Garnes, som har over 100.000 følgere på TikTok-kanalen «Jussnakk», klart uttrykk for sitt syn på miljøet på jusstudiet.

- Det er ikke bra. Jeg trives ikke, og jeg er ikke på fakultetet i det hele tatt. Jeg er der kun når jeg må. Det er trist, for jeg får ikke det studentlivet jeg vil ha. På fakultetet får jeg ingen positive tilbakemeldinger. Jeg har aldri hørt noe positivt fra en jusstudent, var noe av det Garnes sa.

I kjølvannet av uttalelsene oppsto det debatt rundt miljøet på de ulike juridiske fakultetene og i øvrige juridiske kretser.

Juristforbundet er blant dem som har fulgt debatten, og flere av studentene i foreningen har sterke meninger. Advokatbladet har snakket med fem av medlemmene i foreningens studentstyre. Blant dem jusstudent Ernesto Dehesa, som studerer på tredjeåret ved Universitetet i Tromsø.

- Det er ikke til å legge skjul på at det eksisterer et sterkt karakterpress på jusstudiet. Det har jeg fått oppleve både på UiT og UiA. Dette presset virker selvfølgelig inn på alle studentene, og det på ulikt vis. Men jeg føler ikke at karakterpresset gjør folk på jusstudiet til dårlige mennesker, sier han.

- Studentene deler stort sett mye

Dahesa oppfatter med andre ord jusstudentene annerledes enn hva gründer Paal Friele Grung gjør. Han ledet den nevnte podkasten Garnes gjestet, og tok blant annet til orde for at jusstudentene er «de verste menneskene du finner». Gründeren påpekte også at «jusstudiet virker veldig lukket lukket og konkurranseorientert».

At jusstudiet er lukket og konkurranseorientert, kjenner Dehesa seg igjen i.

- Jeg er et hundre prosent enig i at jusstudentene kunne vært flinkere til å dele kunnskap med hverandre. Fakultetene og bør bli flinkere til å adressere dette problemet, sier han.

Liv Kristin Bjørgaas Helle har motsatt erfaring når det kommer til åpenhet. Hun studerer rettsvitenskap ved UiB, og erfarer at jusstudentene deler mye av kunnskapen de sitter inne med, med hverandre.

- Min opplevelse er at studentene stort sett deler mye med hverandre hva angår dokumenter og andre lignende ting. Eksempelvis utveksler vi notater dersom noen ikke kan møte i undervisningen, vi leser gjennom hverandres oppgaver og kommer gjerne med innspill til hverandre, sier hun.

- Vi er heldige her ved UiB

Bjørgaas forteller at studentene på UiB, etter hennes erfaringer, også mer generelt har mange gode diskusjoner i forbindelse med kursoppgaver og lignende.

- Dette er en god måte å spille hverandre gode på, sier hun.

- Jeg vil også nevne at vi er heldige her ved UiB, i kraft av at vi har mye undervisning i mindre grupper, noe som gjør det enklere å bli kjent med medstudenter, fortsetter hun.

Tror ikke at jusstudentene er de verste menneskene

Sarah Ørjasæter Forås studerer rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, og er Juristforbundets bachelorutvalg. Hun går på andre året, og kjenner seg ikke igjen i de negative beskrivelsene av jusstudentene.

- Jeg har møtt så mange flotte, åpne og inkluderende jusstudenter, både her på Høgskolen i Innlandet, og utenom. At jusstudentene er de verste menneskene man finner, tror jeg ikke noe på, sier hun.

- Til tross for at vi som går på jusstudiet i Lillehammer «kun» går en bachelor, og er helt avhengig av gode karakterer for å komme inn på integrert master, har jeg aldri følt at studiemiljøet på HINN har dratt noen skade av dette presset, fortsetter hun. 

Forås har likevel hørt skrekkhistorier om dårlig studiemiljø på andre fakulteter.

 - Og dersom det skulle være bare noe sannhet i noe av disse historiene, kan jeg ikke forstå hvorfor, sier hun.

Mener det kan oppstå splid

Jusstudent Anne-Kristine Roland.

Anne-Kristine Roland går andre året på Universitetet i Agder. Hun leder Juristforbundet student, og kjenner seg til dels igjen i Garnes´ uttalelser. Hun skjønner godt at flere kan føle på spisse albuer på studiet.

- Fra første stund er studiet preget av konkurranse. I første omgang kreves det et høyt snitt for å studere juss. Deretter begynner konkurransen om de gode karakterene på selve studiet. Så kommer konkurransen om jobbene. Dette gjennomgående presset om å hele tiden skulle prestere, ligger latent i hele løpet, og kan være med på å skape splid blant studentene, sier hun. 

- Klart at flere er redde

Andrea Aurdal, nestleder i Juristforbundet student, er enig i Rolands betraktninger, og viser til at jusstudiet på flere måter legger opp til et konkurransepreget studie.

- Slik dagens ordning er, er det klart at flere er redde for å dele sin kunnskap, nettopp i frykt at andre skal gripe de mulighetene studentene selv jobber så hardt for, sier hun.

- Vi i Juristforbundet student ønsker å være med på å styrke samholdet blant studentene i hele Norge. Vi vil å være en plattform for studentene der de kan møtes på tvers av kull og studiested, både med faglige og sosiale arrangementer, forteller Aurdal.

Jusstudent Andrea Aurdal.

Jobber med karakterpresset

Dekan Karl Harald Søvig ved Det Juridiske fakultet i Bergen har tidligere uttalt til Advokatbladet at opplevelsene av tilfredstillelse blant jusstudentene er ulike, også på tvers av fakultetene. Han har flere ganger presisert at fakultetet i Bergen de siste årene har jobbet mye med særlig karakterpresset, blant annet ved å innføre karakterfritt førstesemester og mer varierte prøvingsformer.

Lignende tiltak er også iverksatt på fakultetene i Oslo og Tromsø.

- Vi har satt i verk ulike tiltak. Generelt legger vi mer vekt på aktive læringsformer gjennom studiet. Mer konkret har vi blant annet innført bestått/ikke bestått som karakterskala på første semester, har studiedekan ved UiO, Marianne Jenum Hotvedt, tidligere uttalt

- Fokuset vårt er først og fremst å gi god undervisning. Vi arbeider også med at hver student skal sette seg realistiske mål for seg selv. Det kan bidra til å redusere karakterpresset, lyder det fra UiT-dekan Tore Henriksen. 

Powered by Labrador CMS