Illustrasjonsfoto/iStock
Illustrasjonsfoto/iStock

Justisdepartementet vil endre avhendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet vil oppdatere avhendingsloven ved å fjerne selgerens "som den er"-forbehold, presisere mangelsbegrepet, samt tydeliggjøre kjøpers undersøkelsesplikt.

Publisert

Departementet/Lovavdelingen arbeider med et forslag som gjelder tre endringer i avhendingsloven, jf. notat til høringsmøte - snr. 18/3710.

For det første skal en selger ikke lenger kunne ta "som den er"-forbehold, jf. § 3-9, ved salg av bolig til en forbrukerkjøper.

For det andre skal det alminnelige mangelsbegrepet presiseres.

For det tredje ønsker man å presisere kjøpers undersøkelsesplikt og krav til tilstandsrapportene. En kjøper skal anses å kjenne forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport. Formålet med endringene er å bidra til et bedre informasjonsgrunnlag i bolighandelen. Det gjenstår å se hva som vil bli resultatet av dette lovarbeidet. Lovproposisjon er pr. i dag ikke fremmet.

Lagdommer Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv her.

Powered by Labrador CMS