Illustrasjonsfoto/iStock
Illustrasjonsfoto/iStock

EMD: Norge felt i barnevernssak

EMD slår fast at Norge har brutt menneskerettighetene etter at et foreldrepar ble nektet samvær med sin nå sju år gamle datter av frykt for at hun skulle bli bortført.

EMD kom i enstemmig dom 6. september 2018 (sak nr. 2822/16: Jansen v. Norway) til at Norge har brutt menneskerettighetene i en barnevernssak.

Bakgrunnen for saken var Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-173958 (anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet). Saken gjaldt samvær ved tvungen omsorgsovertagelse. Foreldrene ble avskåret fra ethvert samvær med sitt da tre år gamle barn av frykt for at de kunne benytte samværssituasjonen til å bortføre barnet.

Moren, en norsk romkvinne, brakte saken inn for EMD, som konkluderte med at Norge brøt EMK artikkel 8 (retten til familieliv). Staten må også betale kvinnen 25.000 euro i erstatning, dvs. ca. kr 245.000.

Det er til sammen åtte barnevernssaker fra Norge EMD har sluppet inn til behandling. Norge er frifunnet i tre barnevernssaker av dem, men det gjenstår fem andre saker.

Lagdommer Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv her.

Powered by Labrador CMS