Flest innstillinger er gjort til ledige embeter og konstitusjoner i Gulating lagmannsrett.
Flest innstillinger er gjort til ledige embeter og konstitusjoner i Gulating lagmannsrett.

Sjekk hvem som er innstilt til lagdommere i Borgarting og Gulating!

Innstillingsrådet for dommere har innstilt flere advokater.

Publisert Sist oppdatert

Mandag holdt Innstillingsrådet for dommere et ekstraordinært virtuelt møte, som førte til en rekke innstillinger både til ledige embeter og konstitusjoner.

I hovedstaden har seks personer blitt innstilt til fire ledige konstitusjoner i 22 måneder som lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

 1. Tingrettsdommer Jonn Ola Sørensen
 2. Advokat Sigurd Skjelde Aaserudhagen
 3. Stipendiat lngvild Bruce
 4. Tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld
 5. Lagdommer Bjørn Eirik Hansen
 6. Fylkesnemndsleder Lola Magnussen

Sigurd Skjelde Aaserudhagen er senioradvokat i CLP, og arbeider primært med tvisteløsning, prosedyre og rådgivning. Tidligere har han vært konstituert som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, samt vært dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Ett ledig embete og to konstitusjoner i Gulating lagmannsrett

Tre personer har blitt innstilt til et ledig embete som lagdommer i Gulating lagmannsrett.

 1. Sorenskriver Arne Henriksen
 2. Statsadvokat Jan-lnge Wensell Raanes
 3. Advokat Karl Wallevik

Karl Wallevik er senioradvokat for Thommessen i Bergen, og bruker det meste av arbeidsdagen på rådgivning og tvisteløsning innenfor blant annet konkurranserett, sjøforsikring, forvaltningsrett, immaterialrett og generell kontraktsrett.

I tillegg er ytterligere fire innstilt til to konstitusjoner i 18 måneder som lagdommer.

 1. Statsadvokat Jan-lnge Wensell Raanes
 2. Advokat Karl Wallevik
 3. Seniorrådgiver Katrine Knudsen Mæle
 4. Advokat Anders Wyller

Anders Wyller var inntil nylig advokat i Tryg Forsikring, men har fra september fungert som konstituert lagdommer i Gulating.

To konstitusjoner i Vestfold tingrett

En statsadvokat, en lovrådgiver, en advokat og en seniorrådgiver er innstilt til to ledige konstitusjoner i 18 måneder som tingrettsdommer i Vestfold tingrett.

Disse er:

 1. Statsadvokat Mari Gjersøe
 2. Lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug
 3. Advokat Emil Torneberg Algaard
 4. Seniorrådgiver Torbjørn Hagerup Nagelhus

Emil Torneberg Algaard er senioradvokat i Schjødts avdeling for Finans og kapitalmarkeder, og har erfaring med blant annet finansering og transaksjoner, samt andre former for kontraktsrett.

Hele protokollen kan du lese her!

Powered by Labrador CMS