Disse er innstilt til fast forsvarerverv i Gulating lagmannsrett og Bergen tingrett

Seksten advokater sto på søkerlisten. Nå er innstillingen klar.

Publisert Sist oppdatert

Førstelagmannen Magni Elsheim i Gulating lagmannsrett har innstilt advokatene Eirik Nåmdal, Kjetil Johannes Ottesen og Per-Erik Gåskjenn til vervet som fast forsvarer i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Innstillingen skjer i prioritert rekkefølge.

Nåmdal gjennopnevnes dermed for en ny periode. Han er partner i Sentrumsadvokaten, og blant annet også fast konkursbobestyrer oppnevnt av tingretten.

Domstoladministrasjonen opplyser at søkerne blant annet er vurdert på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet. Også hvor vidt søkerne har kontorsted i rettskretsen er lagt vekt på. Innenfor disse rammene er det ifølge DA sett hen til kjønnsmessig balanse, men dette er ikke gitt avgjørende betydning. Tre kvinner og tretten menn søkte stillingen.

Antakelsen skjer på åremål for seks år, og gjelder fra 27. oktober. Gjenoppnevning utover den nye perioden kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Vervet har en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.

Dette var søkerne

Asgeir Ohnstad, Responsa
Carl-Christian Grythe Hoff, Carl-Christian Grythe Hoff
Eirik Nåmdal, Sentrumsadvokaten
Espen Børjesson, Front advokatfirma
Ingvar Frostad, Advokatcompagniet
Jakob Bentsen, Høgseth
Johan Eide, Advokathuset Bergen
Kathrine Liland, Advokathuset Bergen
Kjetil Johannes Ottesen
Maria Hessen Jacobsen, Elden
Marianne Karlsen, Paragrafen
Per-Erik Gåskjenn, RettAdvokat
Rune Håkon Tjomsland, Alvheim Hansen
Stian Smidesang, Kjærevik
Torbjørn Kolås Sognefest, Elden
Tore Johan Sørland, Elden

Powered by Labrador CMS