Marit Berger Røsland fra Equnor delte sine erfaringer fra sitt ståsted som klient under Den store firmadagen.
Marit Berger Røsland fra Equnor delte sine erfaringer fra sitt ståsted som klient under Den store firmadagen.

- Ikke noe er så skadelig for tillitsforholdet som det å få en katastroferegning fra et advokatfirma

Equinor-advokat Marit Berger Røsland ber norske advokatfirmaer ta ansvar for å avklare prisen på forhånd.

Publisert Sist oppdatert

Marit Berger Røsland er advokat i Equinor, og sitter i firmaets ledergruppe. Under Den store Firmadagen på Ekeberg i Oslo, som nylig samlet managing partnere og styreledere fra landets førti største advokatfirmaer, delte hun sine erfaringer.

- Ingenting er så skadelig for tillitsforholdet mellom oss og dere, som det å få en katastroferegning fra et advokatfirma. Skadevirkningen av det å skrive for mange timer, og en dårlig prosjektledelse, er stor, sa Røsland under sin presentasjon, og viste til eksempler der selskapet hadde blitt belastet rene opplæringskostnader.

Røsland har tidligere vært advokat og advokatfullmektig i Wiersholm, og har i tillegg bred erfaring fra politikken, inkludert en kort periode som EU og EØS-minister.

- Ikke glem ekspertisen

Hun viste til at det noen ganger kreves råd fra en partner, mens det andre ganger kan være vel så bra om arbeidet gjøres av litt mindre erfarne advokater.

- Vi er villig til å betale for god kvalitet, og gode juridiske råd - men vi må ha en avklaring på forhånd. Også er det viktig å huske at når vi kommer til dere, er det fagekspertens skjønn vi er ute etter, sa Røsland, henvendt til advokatene.

- Dere kan gjerne bruke en fullmektig til å sette opp notatet, men det faglige rådet fra fagspesialisten vi ønsket å benytte i utgangspunktet, må alltid være med. Dere må ikke overlate hele jobben til de uten nok erfaring. Da synes det veldig godt når vi får produktet, påpekte Røsland.

Savner mer mangfold

Equnior-advokaten tilla at hun er bekymret for manglende mangfold i partnerskapene i advokatfirmaene.

- I det store og det hele er vi veldig fornøyde med tjeneste dere leverer, men på akkurat dette punktet håper vi det vil skje noe raskt. Hvor blir det av talentene som går ut av jusstudiet? Er vi sikre på at det er de beste rådgiverne dere sitter igjen med blant partnerne når kvinneandelen der er så lav, undret Røsland, og tilla at mangfold også handlet om ulike nasjonaliteter og erfaringsgrunnlag.

Anne-Lene Midseim har lang erfaring som juridisk direktør i Hydro.
Anne-Lene Midseim har lang erfaring som juridisk direktør i Hydro.

Juridisk direktør Anne-Lene Midseim i Hydro delte også sine erfaringer med advokatene.

Hun pekte på kjennskap til kulturen i firmaet, som et viktig punkt.

- De eksterne advokatene må forstå kulturen her, og forstå oss, og gjerne ha jobbet i et eksternt selskap tidligere. Dere må sette dere inn i våre behov. Det er ikke veldig ofte vi trenger teoretiske juss-råd. Som regel er personlig oppfølging, og konsise, og faglige gode råd det viktige, sa Midseim.

Uventet faktura

- Vi har opplevd ukritisk bruk av tid og personell. Når antall advokater på et oppdrag vokser, uten at vi har kontroll, og når vi blir fakturert for timer etter oppdraget avsluttet, er det ikke greit, sa Midseim.

Juridisk direktør Christian Karde i Kongsberg Gruppen pekte på lite byråkrati som en viktig årsak til hvorfor de ofte foretrekker norske advokater.

- Mange av dere har god bransjekunnskap– men av og til skorter det på organisasjonsforståelsen. Det hender jussen er i hovedfokus, som i rettsprosesser, men som regel ikke i vanlige transaksjoner. For oss er det viktig å vite hvordan vi skal kunne håndtere rådet deres i praksis, sa Karde, og pekte på et annet forbedringspunkt.

- Mange utenlandske firmaer er mer vant til å være med på å dele risikoen, og å benytte alternative prismodeller, sa Karde.

Juridisk direktør Christian Karde fra Kongsberg Gruppen.
Juridisk direktør Christian Karde fra Kongsberg Gruppen.