Et bredt sammensatt panel diskuterte advokaters mentale helse.

Disse faktorene påvirker advokaters mentale helse negativt

Tøffe krav om å levere nok fakturerbare timer kan gå hardt utover psyken. Og advokaters mentale helse er dårligere enn snittet i befolkningen, viser foreløpige tall fra en IBA-undersøkelse.

Publisert

Advokaters mentale helse sto på agendaen da IBA inviterte et bredt sammensatt panel til diskusjon under den årlige IBA-konferansen som i år arrangeres digitalt.

Flere i panelet, som besto av advokater fra flere deler av verden, deriblant IBA-president Horacio Bernandes Neto, pekte på bransjestandarden med krav om å levere mange fakturerbare timer, som en av utfordringene med mentale utfordringer i advokatbransjen.

Ledelsens ansvar

Paulo Frank Coelho da Rocha er partner i Demarest i São Paulo, et advokatfirma med et sekstitalls partnere, og kontorer i fire brasilianske byer i tillegg til New York.

- Dette er et ledelsesansvar. Ledelsen må endre kursen, ha mer fokus på balanse mellom jobb og fritid, og samtidig innse at det vil redusere firmaets og partnernes inntekt. Samtidig vil det ha fordeler også, eksempelvis i rekrutteringen, sa da Rocha.

- Vårt firma har fått pris for et godt arbeidsmiljø, og vi ser at det har gjort rekrutteringen lettere. Samtidig vil et godt arbeidsmiljø bidra til å holde på de ansatte lenger, sa da Rocha.

Han viste til at et bedre arbeidsmiljø kan bedre selve arbeidet advokatene gjør.

- Studier viser at stressede ansatte bruker to til tre ganger lenger tid på å gjøre oppgaver, og de har en tendens til å glemme detaljer. Så endringer vil være bra - men jeg er helt enig i at det vil være utfordrende, påpekte de Rocha.

Under snittet

Britiske George Artley som arbeider som advokat for IBA, har bidratt i en undersøkelse foreningen gjør om advokaters mentale helse.

I undersøkelsen har til nå 1200 advokater, seksti advokatfirmaer fra hele verden, og seksten advokatforeninger bidratt - noe som ifølge Artley ikke er i nærheten av nok. Hittil er det flest advokater fra Australia, Storbritannia og USA som har besvart undersøkelsen.

- Så langt viser tallene at advokaters mentale helse ligger under gjennomsnittet i befolkningen, forklarte Artley.

Ifølge undersøkelsen er hovedfaktorene som påvirker advokaters mentale helse negativt, et urealistisk tidspress på arbeidsoppgavene, mangel på nok pauser, og at man føler seg tvunget til å forsømme oppgaver grunnet stor arbeidsbelastning og et press om å levere nok fakturerbare timer.

Les mer og bidra i undersøkelsen her!

60 prosent av respondentene melder om angst, søvnproblemer eller utbrenthet, mens en av fire melder om at jobben har gitt dem problemer med familielivet. Mer enn 40 prosent sier at de ikke ønsker ta opp problemene med arbeidsgiver i frykt for at dette vil kunne ha en negativ påvirkning på karrieren.

På den positive siden rapporterer både advokatene og firmaene om at de setter pris på fleksibiliteten man får ved hjemmekontor, og at de ønsker fortsette med dette også etter Covid19-pandemien. 73 prosent av organisasjonene mener pandemien har gjort dem mer oppmerksomme på advokatenes mentale helse.

Kjønnsforskjeller?

Panelet gikk så over til å diskutere årsaker og om det kan være forskjell mellom generasjoner eller kjønn. Tshepo Shabangu, som er partner Spoor Fisher i Pretoria i Sør Afrika, og i tillegg innehar en rekke tillitsverv, pekte på at det er noen forskjeller mellom utviklingsland og i-land.

- Kostnaden ved å kjøpe inn tjenester til hjemmet er ikke så høy her i Sør Afrika som den er i mer utviklede land. Men jeg pleier å spøke med mine venninner at de bør gifte seg bra, og finne menn som er villig til å dele på byrdene i hjemmet. Jeg tror det er et poeng, spesielt nå som alle er hjemme under Covid 19, sa Shabangu.

IBA-seansen om advokaters mentale helse ble sett live av over 400 advokater fra 43 land, og kan sees gratis i opptak her.

Powered by Labrador CMS