Kieron Pender er ansvarlig for IBAs rapport om mobbing og seksuell trakassering i advokatbransjen:

Kieran Pender er senior analyserådgiver i IBA og presenterte deler av rapporten på den store IBA-konferansen som pågår i Seoul.

- En tydelig ledelse er helt avgjørende for å forhindre mobbing og seksuell trakassering

En av to kvinnelige advokater har opplevd å bli mobbet i jobbsammenheng. Nå ber IBA advokatfirmaer om å ta ansvar og handle for å minske problemet. Lederen av det britiske Advokatsamfunnet tar til orde for at advokatfirmaer bør innføre inkluderingsambassadører.

Publisert Sist oppdatert

SEOUL: I sommer presenterte IBA (International Bar Association) en rapport der det kom frem at en av to kvinnelige og en av tre mannlige advokater er blitt utsatt for mobbing i jobbsammenheng. Om lag 28 prosent av norske advokater er også blitt utsatt for mobbing.

Denne uken er seksuell trakassering et av de mest sentrale temaene på agendaen under IBA-konferansen i Seoul, som samler flere tusen advokater fra hele verden, deriblant om lag seksti norske advokater.

IBAs britiske analyserådgiver Kieran Pender presenterte deler av rapporten for forsamlingen. Advokatbladet tok en prat med Pender etter sesjonen.

- Advokatforeninger og advokatfirmaer bør lære av rapporten, og handle nå – ikke vente, er hans oppfordring på Advokatbladets spørsmål om hva som må gjøres med problemet.

Hele rapporten om mobbing og seksuell trakassering i advokatbransjen finner du her!

- Ingen quick fix

I våres innførte Advokatforeningen i Norge for øvrig nye etiske retningslinjer mellom advokater og jusstudenter som medlemmene forplikter å følge.

Pender mener det er helt nødvendig å ha nedskrevne regler med hva som er greit og ikke.

- Men vil skriftlige regler egentlig kunne bidra til å hindre seksuell trakassering?

- Det er ingen enkel løsning på dette. Men vi mener tydelige regler og retningslinjer er viktig for å sette en standard. Og hvis en standard blir innført av firmaer og advokatforeninger, vil det være én av mange ting de kan gjøre. Noen firmaer har snakket om å ta det inn i samtaler med de ansatte og advokater også, sier Pender.

Han mener god ledelse er helt avgjørende for å lykkes også på dette feltet.

- En endring vil bare kunne skje når ledere og managing partnere sier klart ifra om at «dette er ikke bra nok, og vi vil ikke tolerere denne oppførselen». Med en tydelig ledelse vil veien videre lettere falle på plass, sier Pender.

Se hele IBA-debatten om seksuell trakassering

Tidligere statsminister i Australia, Julie Gillard er nå tilbake i virket som advokat.

En av foredragsholderne var Australias tidligere statsminister Julia Gillard.

- Jeg er nå partner i et selskap der jeg har som mål om at en slik språkbruk ikke er akseptabelt. Som profesjon er vi på vei, men vi er ikke i mål riktig ennå, sa Gillard.

Inkluderings-ambassadør

Leder av Advokatsammfunnet i Storbritannia, Simon Davis, tok til orde for at advokatfirmaer bør innføre inkluderingsambassadører de ansatte kan rådføre seg med.

- Mange er redde for å rapportere om mobbing og trakassering fordi de ikke vil gjøre det til en stor, offisiell sak. Det de vil er å få en rask stopp på det som skjer. Hvis man har en person man kan gå til, som kjenner partneren det gjelder, og kan ta en prat med vedkommende, vil det kanskje hjelpe.

- Mange advokater er faktisk ikke klar over hvordan deres opptreden virker på andre. De trenger da at noen sier til dem: «Hør her - du er ingen ekling, men måten du oppførte deg mot henne gjorde at hun ble veldig ukomfortabel. Du må slutte å oppføre deg slik!», sa Davis.

Simon Davis er leder av advokatsamfunnet i England og Wales, og debatterte temaet sammen med blant annet Julia Gillard.
Powered by Labrador CMS