- Styrkeforholdet mellom veldig mange menn i advokatbransjen og veldig mange kvinner på studiene gjør at det fra tid til annen skjer uheldige ting, sa dekan Karl Harald Søvig ved UiB da retningslinjene ble lansert. Illustrasjonsfoto: Motortion, Istock
- Styrkeforholdet mellom veldig mange menn i advokatbransjen og veldig mange kvinner på studiene gjør at det fra tid til annen skjer uheldige ting, sa dekan Karl Harald Søvig ved UiB da retningslinjene ble lansert. Illustrasjonsfoto: Motortion, Istock

Advokater forpliktet til å følge retningslinjer mot seksuell trakassering

Verbal eller fysisk seksuelt betont kontakt mellom jusstudenter og advokater er et brudd på de nye retningslinjene, som gjelder alle former for kontakt mellom studenter og advokatkontorer.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for all oppmerksomheten #Metoo fikk, har syv prosent av jusstudentene opplevd seksuell trakassering det siste året, ifølge en fersk undersøkelse fra Norges Juristforbund.

Nå har Advokatforeningen forpliktet sine medlemmer til å følge nye etiske retningslinjer i sin kontakt med jusstudenter.

Nylig ble de nye etiske retningslinjene innført ved landets tre juridiske fakulteter.

– Jobben er ikke gjort ennå, det er nå den starter, sa president i Juristforbundet, Håvard Holm, på et arrangement ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo da retningslinjene som skal forhindre seksuell trakassering ble lansert.

Der deltok han sammen med generalsekretær Merete Smith fra Advokatforeningen, formann Fredrik Agdestein i Juristforeningen i Oslo, samt de tre dekanene fra de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

I 2018 gjennomførte Juristforbundet en undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering blant de yrkesaktive medlemmene. Tjue prosent av dem som deltok i undersøkelsen, hadde en eller annen gang i løpet av yrkeskarrieren opplevd seksuell trakassering, mens fire prosent oppga at de hadde vært utsatt for dette i løpet av det siste året, fortalte Holm.

Tre fjerdedeler kjenner ikke rutinene

Fra v. Håvard Holm, Karl Harald Søvig, Merete Smith, Fredrik Agdestein, Dag Michalsen og Lena Bendiksen lanserte nye retningslinjer.
Fra v. Håvard Holm, Karl Harald Søvig, Merete Smith, Fredrik Agdestein, Dag Michalsen og Lena Bendiksen lanserte nye retningslinjer.

Nå har forbundet foretatt en tilsvarende undersøkelse blant studenter som viser at de i større grad opplever seksuell trakassering enn yrkesaktive jurister.

– Syv prosent av studentene rapporterer at de har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av det siste året, men bare 25 prosent av studentene oppga at de kjente rutinene som gjelder for å melde fra om seksuell trakassering, sa Holm.

Bare en drøy tredel av dem som deltok i undersøkelsen, svarte at de ville føle seg komfortable med å melde fra, dersom de opplevde seksuell trakassering.

– Dette viser at det åpenbart er et stort potensial for forbedring, og derfor er jeg veldig glad for å stå her i dag og gratulerer studentorganisasjonene og fakultetene med de nye retningslinjene, sa Holm.

#Metoo traff ettertrykkelig

Bakteppet for de nye retningslinjene er ikke særlig hyggelig, sa dekan ved UiO, Dag Michalsen, da han ønsket velkommen til arrangementet.

– Det er ingen hemmelighet at Metoo-kampanjen traff det juridiske fakultetet i Oslo ettertrykkelig, og vi fikk presseoppslag om studenter som hadde opplevd absolutt uetisk atferd. Metoo var en vekker for oss alle, og hva nå enn omfanget var, så måtte vi ta grep, og ett av disse grepene var å invitere studentorganisasjonene i Oslo, Bergen og Tromsø til å utarbeide etiske retningslinjer, sa Michalsen.

Alkohol viktig drivkraft

Dekan Karl Harald Søvig ved UiB sa at det var ingen tvil om at det hadde skjedd uheldige episoder mellom studenter og eksterne aktører.

– Det er et veldig ulike styrkeforhold, med veldig mange menn i advokatbransjen, og veldig mange kvinner på studiene, som gjør at det nok fra tid til annen skjer uheldige ting. Det er viktig å jobbe med holdningsendringer. Mye kunne ha vært unngått om det hadde vært mindre alkohol knyttet til samlinger, for alkoholbruk er kanskje en av de viktigste drivkreftene. Dette bør man være oppmerksom på både på universitetene og på advokatkontorene, sa Søvig.

At Advokatforeningen og Juristforbundet forplikter seg til retningslinjene på vegne av sine medlemmer, er med på å skape en større trygghet for studentene, mente dekan Lena Bendiksen ved UiT.

– Målet er å ansvarliggjøre alle oss som i ulike sammenhenger møter studenter. Ingen skal kunne skjule seg bak «jente mente ikke», eller «jeg forsøkte bare å være morsom», sa Bendiksen.

– Men vi må huske på at retten til kontradiksjon og rettssikkerheten også skal ivaretas i disse sakene, sa hun.

LES OGSÅ: Studenter applauderer de nye retningslinjene: Spennende å se om arbeidslivet og fakultetene følger opp

Nachspiel-forbud

Advokatforeningen lagde tre råd til advokatfirmaene i kjølvannet av #Metoo-kampanjen, fortalte generalsekretær Merete Smith.

– De er gyldige fremdeles, og handler om å forebygge og diskutere problemstillingen med de ansatte, slik at de ansatte vet at dette er problemstillinger som tas på alvor, og der det er enkelt å melde fra om problematferd. Videre bør man innføre en policy om hva som er akseptabel atferd, også i sosiale sammenhenger. Hvor mye alkohol skal det serveres? Jeg vet at enkelte advokatfirmaer for eksempel ikke serverte sprit på julebordene i fjor, og noen la ned forbud mot nachspiel på kontorene.

– Vårt tredje råd var å legge en plan for hvordan man skal håndtere varsler om trakassering og overgrep, og sørge for at alle kjenner rutinene. Det dummeste man kan gjøre som arbeidsgiver, er å dysse det ned, sa Smith.

Formålet med de nye retningslinjene er «å forebygge og forhindre alle former for diskriminering, trakassering; herunder seksuell trakassering, mobbing, uønskede eller ubehagelige hendelser blant studenter. Retningslinjene skal særlig forhindre maktmisbruk og utnyttelse av studenters sårbarhet i ulike relasjoner.

Retningslinjene gjelder for alle studenter og studentforeninger ved de juridiske fakultetene, og for alle studentene er i kontakt med i egenskap av å være student.

Les retningslinjene her.