Jens Edvin Skoghøy har siden 2017 vært professor ved UiT Norges arktiske universitet. Å ha et juridisk fakultet i landsdelen er viktig for rettsutviklingen i Norge, mener han.

Skoghøy på søkelisten til Høyesterett

Jens Edvin A. Skoghøy (65) søker på det ledige dommerembetet i Høyesterett etter Erik Møse. Også Are Stenvik i BAHR og Erlend Haaskjold i Arntzen de Besche står på søkerlisten.

Publisert Sist oppdatert

Fem kvalifiserte jurister har søkt på det ledige dommervervet i Høyesterett - alle menn.

Den mest kjente er Jens Edvin A. Skoghøy (65), som var dommer i Høyesterett i hele nitten år (1998 - 2017) før han sluttet for å bli professor ved UiT i 2017. To år tidligere hadde han søkt stillingen som justitiarius.

Til Rett24, som først omtalte søknaden, sier Skoghøy at han for to år siden flyttet nordover fordi ektefellen ønsket det, men at han siden er blitt skilt.

- Det innebærer at jeg ikke lenger er bundet til Tromsø, sier Skoghøy til Rett 24. Tirsdag formiddag ble det også kjent at han trekker seg fra utvalget som gransker NAV-skandalen.

– Etter min mening kan jeg ikke fortsette i granskingsutvalget etter å ha søkt Høyesterett. Deltakelse i granskingsutvalg er oppdrag som Høyesterett aldri vil samtykke i at høyesterettsdommere påtar seg, da spørsmål som omfattes av granskingen, lett vil komme for domstolene, sier han til nettavisen.

Pådriver for internasjonalisering

Da han kom tilbake som professor ved UiT Norges arktiske universitet i 2017, ble han i et intervju med universitets egen nettavis spurt om han hadde satt spor etter seg i løpet av sine mange år i Høyesterett.

«Ja, absolutt! Ikke minst når det gjelder internasjonalisering. Der har jeg vært en pådriver, mot at Høyesterett i større grad må ta inn over seg de internasjonale menneskerettighetene. Tidligere var Høyesterett veldig tilbakeholden med å overprøve lovgivning mot internasjonale menneskerettigheter», svarte Skoghøy.

Nr. 3 i forrige runde

Are Stenvik er partner i BAHR og har siden 2013 vært leder i Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett.

Av de fire andre søkerne, er to advokater: Are Stenvik (53) i BAHR, og Erlend Haaskjold (47) i Arntzen de Besche.

Are Stenvik søkte også sist det var to ledige dommerembeter i Høyesterett i 2018. Da ble Erik Thyness og Kine Steinsvik innstilt som nummer 1 og 2, og Are Stenvik som nummer 3.

Stenvik tok doktorgrad med en avhandling om patenbeskyttelsers omfang i 2011 ved UiO, og har vært partner i BAHR siden 2011. Han er seks ganger blitt kåret til Norges beste advokat innenfor fagfeltet immaterialrett og media, og har undervist ved Institutt for privatrett ved UiO i immaterialrett, erstatningsrett og obligasjonsrett.

EMD-erfaring

Erlend Haaskjold (47) fra Oslo har en bachelor i sivilrett fra Oxford og mastergrad fra London School of Economics, og jobbet nærmere ti år hos Regjeringsadvokaten før han i 2009 ble advokat i Thommessen.

Fra 2012 har han vært partner i Arntzen de Besche. Han er tilknyttet firmaets avdeling for tvist, prosedyre og entreprise, og har også lang erfaring som voldgiftsdommer. Han underviser i formuesrettslige fag ved UiO.

Haaskjold har flere ganger prosedert i EMD i Strasbourg.

Lagdommer

Jørgen Monn (53) fra Bekkestua jobbet i fire år i BAHR på nittitallet, og har vært internadvokat både i Aker Maritime, Elkem og Telenor. Han har også årelang erfaring som advokat og partner i Haavind.

Siden 2015 har han vært tingrettsdommer i Oslo og fra 2018 lagdommer i Borgarting.

Markeds- og konkurranserett

Tore Lunde (56) fra Morvik er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB, og har erfaring både fra advokatbransjen og domstolen. Lunde kom til UiB etter å ha vært fast advokat og deretter partner i Kluge, og hadde sin fullmektigtid i Wikborg Rein.

Han har også vært konstituert lagdommer i Gulating og dommerfullmektig på Voss.

Lunde har særlig erfaring med markedsrett og konkurranserett, har vært leder av Markedsrådet og av Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning.

Se hele søkelisten her.

Powered by Labrador CMS