Erik Møse fyller 70 år i oktober.

Ledig jobb i Høyesterett etter Erik Møse

Høyesterett vil i dag lyse ut en ledig stilling som dommer i Høyesterett. Erik Møse går av for aldersgrensen når han i oktober fyller 70 år.

Publisert Sist oppdatert

- Erik Møse vil fratre i utgangen av oktober, bekrefter informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen i Høyesterett.

Erik Møse var dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg fra 2011 til 2018, og kom tilbake til Høyesterett i august 2018.

Møse tiltrådte som dommer i Høyesterett i 2009 og var lagdommer i Borgarting før han begynte i Høyesterett. I tiden som lagdommer var han også dommer ved FNs straffedomstol for Rwanda i perioden 1999 til 2009.

- Setter pris på advokatene

- Jeg har hatt en fantastisk tid i Høyesterett, både før og etter årene i Strasbourg. Siden sakene våre reiser prinsipielle spørsmål, er arbeidet hele tiden interessant og givende. Særlig setter jeg stor pris på synspunktene fra advokatene i skranken. Og den etterfølgende rådslagning med kollegene er en fornøyelse. Å oppleve Høyesterett fra innsiden, er et privilegium, sier Erik Møse til Advokatbladet.

Møse har også vært advokat hos Regjeringsadvokaten, jobbet i lovavdelingen i Justisdepartementet og vært dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal herredsrett.

Møse er fra Oslo, og har særlig arbeidet med folkerett og menneskerettighetsspørsmål.

Les mer om det ledige dommerembetet her.

Powered by Labrador CMS