Førstelagmann i Hålogaland, Arild Eidesen.
Førstelagmann i Hålogaland, Arild Eidesen.

Ingen regnbue i domstolene

Publisert Sist oppdatert

– Norske dommere er voksne, hvite og vellykkede mennesker. Det som er veldig positivt, er at 43 prosent av dem er kvinner.

Det sa førstelagmann Arild Eidesen i Hålogaland lagmannsrett til et stappfullt auditorium ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø på Høyesteretts jubileumsseminar.

Dagens domstoler nyter stor tillit i befolkningen, viser undersøkelser.

– Hele 88 prosent har ganske stor eller stor tiltro til domstolene, noe som er langt høyere enn til regjering, storting og politi. Målt pr. innbygger bruker Norge minst penger på driften av domstolene i Europa. Samtidig betaler Norge mer enn nesten noe annet land i Europa til fri rettshjelp, bistandsadvokater og andre utgifter utledet av domstolens arbeid, sa Eidesen.

­ – Vi har best omdømme, best kvalitet og er billigst i drift, sa han.

Tingrettene er bærebjelken i norske domstolsystemet: 88 prosent av sakene avgjøres endelig i tingrettene. 12 prosent av lagmannsrettene, mens Høyesterett får inn tre prosent av sakene, og behandler i ankeforhandling under 0,5 prosent av sakene.

Antall saker som bringes inn for domstolene er forbausende stabile: I 1987, som var topp-året for sivile saker, ble 20.278 saker behandlet, mens tallet falt til 16.955 for 2014. Også for straffesaker er antallet saker relativt stabilt.

En årsak kan være at advokater løser konfliktene før de kommer til retten, sa Eidessen. Samt at vi i Norge har en rekke domstollignende forvaltningsorganer.

På ett område var han bekymret.

– Nesten førti prosent av alle saker som kommer til norske tingretter, har tilknytning til barn. Dette gir grunnlag for spekulasjon; burde det være slik?

Det som har økt, er antall dommere, sa han.

– I 1975 var det 242 embedsdommere i Norge, i 1989 var tallet bare økt til 299, mens i 2014 er tallet 559. Dette er en enorm vekst i en periode med begrenset vekst i antall saker. En årsak er at sakenes omfang har vokst, samt fremveksten av internasjonal lov. Men jeg vil være så frimodig å si at en del av veksten ikke alltid er enkel å se årsaken til, sa Eidesen.

Powered by Labrador CMS