Høyesterettsdommer Bergljot Webster inviterer til kurs i Høyesterett i oktober.
Høyesterettsdommer Bergljot Webster inviterer til kurs i Høyesterett i oktober.

Høyesterett med eget advokat-kurs

De to erfarne høyesterettsdommerne Bergljot Webster og Per Erik Bergsjø holder i oktober kurs sammen med Wiersholm-advokat Jan Fougner om ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Om du vil delta, må du skynde deg: Påmeldingsfristen var 16. september, men det er fortsatt ledige plasser. Meld deg på her.

Kurset, som arrangeres i samarbeid med JUS, er aktuelt for alle advokater som skal ha en sak opp for Høyesterett.

Disponering av hovedinnlegget

På programmet står blant annet Høyesteretts rolle og arbeidsmåte, nærmere om advokatprøven og prøvesakene, henvisningspraksis i ankeutvalget, saksforberedelser og advokatens forberedelser.

Kurslederne vil snakke generelt om prosedyren i Høyesterett, og om disponering av hovedinnlegget, advokatens fremstilling av faktum og fremstilling av rettsstoffet.

Ifølge kursoversikten, gis man som advokat «et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett».

Kurset går mandag 14. oktober fra klokken halv ni til halv fem, og koster 3250 kroner, og gir syv juridiske timer.

Elleve strøk i fjor

I 2018 hadde 83 advokater prøvesaker for Høyesterett. 61 av disse hadde sin første prøvesak, hvor 39 bestod, ti strøk, og tolv saker ble ansett som ikke egnet.

22 advokater hadde andre prøvesak, hvor 18 bestod, en strøk, og tre saker ble ansett som ikke egnet.

Totalt bestod 57 advokater prøven til Høyesterett i fjor, og dette utgjorde en andel på 69 prosent av alle som prøvde.

Disse fikk møterett i 2018

 • Anette Eckhoff
 • Tom Eivind Haug
 • Pål Sverre Hernæs
 • Joakim Ulltveit-Moe
 • Frode Lauareid
 • Oddvar Lindbekk
 • Christen Horn Johannessen
 • Christian Fredrik Michelet
 • Torstein Burkeland
 • Henrik Garmann
 • Camilla Vislie
 • Thomas Rieber-Mohn,
 • Ivar Christian Andersskog
 • Svein Arne Hagen
 • Peter Hammerich
 • Jens Christian Riege
 • Katharina Riise
 • Svein Knagenhjelm
Powered by Labrador CMS