Are Stenvik er partner i BAHR og bosatt på Kolbotn sør for Oslo. Thom Arne Hellerslia er lagdommer i Borgarting og bosatt i Grimstad.

Advokat Are Stenvik og lagdommer Thom Arne Hellerslia utnevnt til Høyesterett

De to skal erstatte Jens Edvin A. Skoghøy og Knut H. Kallerud. En rekke advokater ble i statsråd i dag oppnevnt til ulike verv.

Publisert Sist oppdatert

- Både Stenvik og Hellerslia har lange yrkeskarrierer bak seg og har utmerket seg som meget dyktige og faglig sterke jurister. Jeg er trygg på at blant annet Stenviks kompetanse innen immaterialrett og Hellerslias kompetanse innen menneskerettigheter og FN-systemet vil være positive bidrag til Høyesteretts viktige arbeid, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

Justisminister Emilie E. Mehl (Sp).

Are Stenvik (56) er partner i BAHR, der han har vært partner fra 2010. Stenvik er spesialist på immaterialrett. Fra 1996 til 2010 var han stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiO.

Thom Arne Hellerslia (55) er lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og har en fortid i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og som privatpraktiserende advokat og forsvarer i Grimstad. Han har også vært tingrettsdommer i Kristiansand tingrett.

De to embetete blir ledige fra høsten, ifølge pressemeldingen fra Mehl.

Dommerforeningen ut mot sammensetningen i Innstillingsrådet

Dommerforeningen reagerte på at det bare deltok én dommer da Innstillingsrådet behandlet søkerlisten til de to ledige embetene i Høyesterett. Tingrettsdommer Nina Opsahl og lagdommer Kjersti Lund deltok ikke i arbeidet på grunn av habilitet, og ble erstattet av to varamedlemmer.

- Vi mener det bør være et flertall av dommere i det organet som innstiller til dommerembeter, sa leder Kirsten Bleskestad til Rett24. Styret i Dommerforeningen har besluttet å kontakte Innstillingsrådet i sakens anledning.

I statsråd i dag ble Innstillingsrådets innstilling fulgt, og Stenvik og Hellerslia, som var innstilt som henholdsvis nummer én og to, utnevnt til dommere i Høyesterett.

Advokater blir tingrettsdommere

I statsråd i dag ble advokater oppnevnt både til nye embeter og utvalg:

Advokat Therese Skodvin i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er utnevnt til tingrettsdommer i Hordaland tingrett.

Advokat Wenche Sædal.

Kommuneadvokat Torunn Siqveland og advokat Karianne Hoffart i Selvaag Bolig er utnevnt til tingrettsdommere ved Vestfold tingrett.

Advokat Elisabeth Taubøll i HELP og advokat Simon Kristoffer Warp i Utlendingsnemnda er beskikket som nemndsledere i Utlendingsnemnda.

Nytt utvalg skal foreslå endringer i husleieloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå husleieloven og foreslå endringer i husleieloven. Utvalget skal ledes av forsker Jardar Sørvoll.

Advokat Hallgrim Fagervold.

Det er oppnevnt elleve medlemmer i utvalget, blant disse tre advokater: Advokat Benedicte Björkfors, advokat i Boligbyggerlaget Nobl i Bodø, Advokat Kristoffer Dons Brøndbo i Advokatene Rekve, Pleym & Co i Tromsø, og advokat Anders Leisner i Huseiernes landsforbund i Oslo.

Klagenemnd for offentlige anskaffelser

For perioden 1. juli 2023 til 31. juni 2027 er det oppnevnt fem nye medlemmer i KOFA (Klagenemnd for offentlige anskaffelser).

Av disse er fire advokater: Advokat Hallgrim Fagervold i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz i Molde, advokat Christina Paludan Melson i Haavind i Oslo, advokat Wenche Sædal i Thommessen i Bergen og advokat Hanne Synnøve Torkelsen i Lin Advokater i Oslo.

Powered by Labrador CMS