Tre av totalt seks anker er sluppet inn av Høyesteretts ankeutvalg.
Tre av totalt seks anker er sluppet inn av Høyesteretts ankeutvalg.

Nå skal Høyesterett ta stilling til varetektsfradrag på grunn av kroppsvisitasjon

Saken gjelder totalt seks ankende parter som i fjor høst ble dømt for innføring av 87 kilo amfetamin fra Tyskland til Tromsø. Kun tre av ankene slipper inn.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å slippe inn anken fra tre av totalt seks ankende parter. Ankene gjelder lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og inndragning i sak om narkotikaovertredelser.

Alle seks ble dømt Hålogaland lagmannsrett i fjor høst for å ha innført til sammen 87 kilo amfetamin fra Tyskland til Tromsø.

Fem av de tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven § 232 andre ledd 1. punktum, mens den siste ble dømt for overtredelse av straffeloven § 232 første ledd, alle også for straffeloven § 79 første ledd bokstav c.

Mens tiltalte F og D har anket over straffutmålingen, herunder størrelsen på varetektsfradraget, har B anket over straffutmålingen og inndragningen, E over saksbehandlingen og straffutmålingen, herunder varetektsfradraget, og A over straffutmålingen og saksbehandlingen.

Tiltalte C, som ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten, har anket over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingen og straffutmålingen.

Høyesteretts ankeutvalg har konkludert med at ankene til C, B og A ikke kan tillates fremmet, i motsetning til ankene fra F, D og E så langt de gjelder varetektsfradrag på grunn av kroppsvisitasjon.

Les hele dommen fra Hålogaland lagmannsrett her!

Powered by Labrador CMS