Høyesterett

Høyesterett skal vurdere straffeutmåling for sovevoldtekt

En 20 år gammel mann ble i lagmannsretten dømt til tre år og tre måneders fengsel for seksuell omgang med en kvinne som sov. Nå skal straffeutmålingen vurderes på nytt i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Salten og Lofoten tingrett avsa den 24. november 2021 dom for brudd på straffeloven §291.

Mannen ble dømt for å ha "ført en eller flere fingre inn i skjeden til fornærmede, som var alkoholpåvirket og sov, og ute av stand til å motsette seg handlingen".

Straffeutmålingen lød på to år og elleve måneder, mens oppreisningserstatningen ble satt til et beløp på 100 000 kroner.

Avgjørelsen ble anket til Hålogaland lagmannsrett.

I deres vurdering av skyldspørsmålet kommer de til samme konklusjon som tingretten. Likevel er de uenige i tingrettens vurdering av straffeutmålingen.

Hever fengselsstraffen

«I motsetning til tingretten, finner lagmannsretten ikke tilstrekkelig grunn til å fravike «normalstraffen» på tre år og tre måneder».

Ved straffeutmålingen henviser lagmannsretten til Høyesterettspraksis som «angir at straffen for voldtekt i form av innføring av én eller flere fingre i skjede eller endetarmsåpning må som et utgangspunkt være fengsel i tre år og tre måneder».

Lagmannsretten vurderer det som skjerpende at overgrepet skjedde i fornærmedes hjem, begått av en venn hun stolte på. Videre peker de på at kvinnen har slitt med tillitsutfordringer og nedstemthet i etterkant av handlingen, og har måttet utsette studiene i ett semester.

På gjerningstidspunktet var mannen 20 år og fire måneder. Dette tillegger lagmannsretten svært begrenset vekt i formildende retning.

Lagmannsrettens straffeutmåling tilsvarer en fire måneder lenger fengselsstraff enn i tingretten. Avgjørelsen ble anket til Høyesterett.

Skal behandles i Høyesterett

Den 8. august besluttet Høyesteretts ankeutvalg at Hålogaland lagmannsretts dom skal behandles i Høyesterett. Her skal straffeutmålingen vurderes på nytt.

Powered by Labrador CMS