Håkon Wium Lie er initiativtaker og mediekontakt for Rettspraksis.no. Foto: Kmosman
Håkon Wium Lie er initiativtaker og mediekontakt for Rettspraksis.no. Foto: Kmosman

Nytt nettsted vil åpne opp alle dommer

Det ferske nettstedet Rettspraksis.no vil at alle rettsavgjørelse skal være tilgjengelig for folk flest. Nå har de publisert over 40.000 dommer fra Høyesterett som skal ligge på nett til evig tid.

– Målet er å gjøre offentlig informasjon offentlig tilgjengelig. Jussen er altfor viktig til at den kun skal bli overlatt til juristene, sier mediekontakt for nettsiden, Håkon Wium Lie.

Nettsiden fungerer som oppslagsverk og gir gratis tilgang til norske rettsavgjørelser som definerer gjeldende rett.

Vil ha mer åpenhet

På nettsiden står det at «Rettspraksis.no er å anse som en aksjon mot domstolenes og myndighetens manglende vilje til å ta ansvar for å opplyse borgerne om gjeldende rett og for å glemme pressens viktige kontrollfunksjon.»

Foreløpig består Rettspraksis.no av drøyt 40.000 rettsavgjørelser, i hovedsak fra Høyesterett. I tillegg har de lagt ut noen få tingrettsdommer, og i underkant av 30 dommer fra lagmannsretten. De jobber nå for å «frigjøre», som de kaller det, enda flere rettskilder, slik som lovforarbeider og forvaltningspraksis.

Lovdatas nettsider blir dommene liggende i ett år. Slik er det ikke på rettspraksis.no.

– På våre nettsider skal rettsavgjørelsen være søkbare ut i evigheten, sier Wium Lie.

SISTE: Lovdata mener nytt nettsted bedriver stoff-tyveri

– Skattebetalerne må få innsyn

Wium Lie forteller at målet er å tilgjengeliggjøre data for allmennheten.

– Rettsavgjørelser er viktige dokumenter i samfunnet vårt, akkurat som lovene. For å få en helhetlig forståelse for hvordan jussen funker, må man ha tilgang til rettsavgjørelser.

Da rettspraksis delte en melding om lanseringen av nettsiden på Facebook, kommenterte Wium Lie selv: «Gisseldrama i Høyesterett: Rettsavgjørelsene er satt fri!»

– Skattebetalerne betaler 100 millioner til Høyesterett i året. Da må skattebetalerne også få lese det som kommer ut av boksen, fortsetter han.

Jussvant aksjonist

Wium Lie, som er mest kjent som oppfinneren av CSS (Cascading Style Sheets) og som den tidligere teknologidirektøren i Opera Software, og var også i 1994 med i en dugnadsaksjon. Da var det norske lover som ble gjort tilgjengelig gratis på nett under navnet «Norges loWWWer».

– Da var det både månedsavgift og minuttavgift for å lese grunnloven på Lovdata, forteller han og fortsetter;

– Lover og domsavgjørelser er unntatt opphavsrett, og det er derfor vi kan gjøre dette. Likevel må vi ta personvernhensyn, og publiserer alle rettsavgjørelsene uten navn, adresse og annen informasjon om personlige forhold, sier Wium Lie.

Han er en av grunnleggerne av Piratpartiet. Redaktør for Rettspraksis.no er Fredrik Ljone.

Mener samfunnets informasjonsbehov veier tyngst

På nettsidens spørsmål og svar-side stilles dette spørsmålet: "Har dere lov til å publisere rettsavgjørelser som inneholder personopplysninger?"

Og slik lyder svaret: "Dette er et vanskelig tema og som det foreløpig ikke er tilstrekkelig rettspraksis om. På den ene siden har man den enkeltes rett til privatliv, som er hjemlet i Grunnloven § 102 og EMK art. 8, og på den andre siden ytrings- og informasjonsfrihet, hjemlet i Grunnloven § 100 og EMK art. 10.

På den ene siden har derfor enkeltpersoner rett til ikke å bli identifisert i en offentliggjort rettsavgjørelse og på den andre siden har vi både en ytringsfrihet knyttet til å publisere, samt at borgerne har en informasjonsrett til å bli opplyst om gjeldende rett. Da blir det gjerne et spørsmål om hvilken rettighet som veier tyngst. Vi mener samfunnets informasjonsrett om gjeldende rett veier tyngre enn enkeltpersoners rett til privatliv. Unntaket vil nok være rettsavgjørelser som kan identifisere barn, familiesaker og enkelte straffesaker.

Vi er også åpen for å motta henvendelser der det er ønske om å få anonymisert en rettsavgjørelse vi har publisert og vil normalt etterkomme slike henvendelser."

Powered by Labrador CMS