Fredag 3. april falt første dom i Høyesterett etter at skriftlig saksbehandling ble innført som følge av korona-forskriften for domstolene.

Første dom i Høyesterett med skriftlig saksbehandling

Ingen ønske-situasjon, sier advokat Marius Dietrichson, som mener det menneskelige aspektet lettere forsvinner uten direkte dialog mellom dommer og advokat.

Publisert

Fredag 3. april falt dom i sak HR-2020-739-A som gjaldt voldtekt under vesentlige og tunge skjerpende omstendigheter. Offeret var en nybakt tvillingmor som ble overfalt da hun var på trilletur med sine åtte uker gamle tvillingbabyer.

Mannen ble i Vestfold tingrett dømt til fengsel i syv år. Agder lagmannsrett skjerpet straffen til åtte år, mens Høyesterett satte ned straffen til seks år og fire måneder.

Advokat Marius Dietrichson.

Passende straff ville være nærmere syv års fengsel, mente Høyesterett, men ga mannen et tilståelsesfradrag på nærmere ti prosent.

Saken var den første Høyesterett behandlet etter den nye korona-forskriften for domstolen, som tillater skriftlig saksbehandling i stedet for muntlige forhandlinger. Høyesterett stanset alle muntlige ankeforhandlinger fredag 13. mars.

- Noe vi bør klare

Advokat Marius Dietrichson var prosessfullmektig i saken, og sier at han er glad for at saken ble gjennomført, selv om forhandlingene var skriftlige.

- Gitt det utgangspunkt at Høyesterett jo stengte ned, så er jeg glad for at det ble gjort på denne måten. I andre land er det ikke uvanlig at prosedyren for Høyesterett er skriftlig. Så det er noe vi bør klare også her, sier Dietrichson.

Dietrichson er leder av Forsvarergruppen, og har flere ganger uttrykt bekymring for de rettsikkerhetsmessige følgene av nedstengte domstoler.

- Siktedes rett til å få avgjort sin sak sto nå i spill med en domstol som ikke tillot fysiske rettsmøter. I lys av dette er det bra at loven ble midlertidig endret slik at saken kunne gå, sier han.

Vanskeligere å nå frem

Justitiarius Øie var med da Høyesterett behandlet sin første skriftlige sak etter korona-forskriften.

Han legger til at det absolutt ikke er noen ønskesituasjon at innlegg nå skal fremlegges skriftlig, i stedet for å bli lagt frem muntlig i åpen rett.

- Dette er uvant for oss advokater og vår prosessordning, som jo bygger på muntlighetsprinsippet. Det blir vanskeligere å nå frem med våre resonnementer, og det umuliggjør en dialog mellom dommer og advokat. Det menneskelige aspektet forsvinner fort når det skal nedtegnes på et stykke papir, sier han.

Dommere i saken var justitiarius Toril Marie Øie, Bergljot Webster, Per Erik Bergsjø, Espen Bergh og Erik Thyness.

Faste forsvarere kritiske

De tre faste forsvarerne i Høyesterett, advokatene Arild Dyngeland, John Christian Elden og Øystein Storrvik, ville ikke fullt ut støtte forslaget om skriftlig behandling i Høyesterett da forskriftsendringen var på hurtig-høring.

«Vi mener at det ikke er gitt en (tilstrekkelig) begrunnelse for å gjøre betydelige avvik fra helt grunnleggende prinsipper, og at det ikke er behov for å endre ordningen ved Høyesteretts behandling av anke i straffesaker», skrev de tre faste forsvarerne.

Powered by Labrador CMS