Justitiarius Toril Marie Øie.

Høyesterett inviterer til advokatforum

Ønsker seg innspill og forbedringsforslag til Høyesteretts advokatveiledning. Først til mølla-prinsippet gjelder for advokater som ønsker å delta.

Publisert

Den 26. oktober fra klokka 16 til 18 inviterer Høyesterett til advokatforum i møtesalen i Høyesteretts hus.

Temaet for møtet er «Saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett - Høyesteretts advokatveiledning».

Høyesterett har startet et arbeid med en gjennomgripende revisjon av advokatveiledningen, og vil derfor gjerne ha innspill og forbedringsforslag fra advokater, opplyser Øie i et brev til Advokatforeningen.

Høyesterett har satt av plass til femti advokater, 15 personer fra påtalemyndigheten, fem personer fra Regjeringsadvokaten pluss de faste forsvarerne John Christian Elden og Øystein Storrvik.

Påmelding på nett

Advokater som ønsker å delta, må melde seg på via et skjema utarbeidet av Advokatforeningen.

Advokatveiledningen

Inneholder tjue kapitler om blant annet utforming av anke over sivil dom, utforming av anketilsvar i sivil sak, utforming av anke over straffedom, imøtegåelse av anke i straffesak, saksforberedelse i sivile saker og straffesaker, utdrag, skriftlig disposisjon, hjelpedokumenter og påstandsskriv, sakskostnader og salær, og praktiske råd om god prosedyre.

Last ned veiledningen her

- Her gjelder først-til-mølla-prinsippet, så interesserte advokater bør så raskt som mulig melde seg på, sier generalsekretær Merete Smith.

PÅMELDINGSSKJEMAET FINNER DU HER.

Som tidligere år vil advokatforumet starte med korte innledninger fra advokater som har prosedert i Høyesterett.

Deretter vil tilhørerne få anledning til å komme med innspill.

Lansert i 2018

Høyesteretts advokatveiledning ble lansert første gang i mai 2018. En av intensjonene var at arbeidet skulle bidra til å utvikle prosedyre som et spesialfag, samt være til nytte også for advokater i de lavere rettsinstansene.

Veiledningen er siden blitt oppdatert flere ganger. I 2021 kom det inn en nytt punkt der advokatene ble oppfordret til å løfte frem EØS-rettslige spørsmål allerede i anke og tilsvar.

I august i fjor ble det lagt inn et punkt om at det er den ankende part som har ansvaret for å utarbeide faktiske utdrag i straffesaker.

Powered by Labrador CMS