Toril Marie Øie under torsdagens tvisteløsningsseminar i samtale med Haavind-partner Johnny Johansen. I bakgrunnen skimtes Mikal Brøndmo.

Berømmer advokatenes velvilje til fjernmøter

- Mange advokater har nok opplevd at det er som om de har snakket til veggen, erkjenner høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Publisert Sist oppdatert

Slik var programmet

  • Velkomsthilsen fra statsminister Erna Solberg
  • Høyesteretts erfaringer med digitale ankeforhandlinger ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie
  • Utviklingslinjer i internasjonal voldgift post Covid ved Professor Maxi Scherer, Queen Mary, and Special Counsel at WilmerHale
  • Hva vil den digitale erfaring innebære for prosedyreadvokater? ved managing partner Thomas K. Svensen, BAHR
  • Hva har vi lært og hvor ligger det største forbedringspotensialet? Partner Jan Fougner, Wiersholm

Torsdag inviterte advokatfirmaet Haavind til sitt årlige seminar om tvisteløsning, som i år ble gjennomført digitalt, med foredragsholdere både fra advokat og dommerstanden (se faktaboks).

Temaet for seminaret var tvisteløsning post Covid, og hva vi har lært under pandemien som vi kan ta med oss videre for å gjøre fremtidens tvisteløsning enda bedre.

- Domstolene har gått foran

Statsminister Erna Solberg innledet seminaret.

Fotoet av Frode Sulland har stått som et symbol på ulik utrustning i fjernmøter, sa Toril Marie Øie.

- Det er gledelig å se at norske domstoler, med Høyesterett i spissen, har gått foran og funnet løsninger på mange av de utfordringene som har oppstått under koronakrisen, sa Solberg.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie fortalte så om Høyesteretts erfaringer med digitale forhandlinger.

- Vår erfaring er at de aller fleste saker kan gjennomføres på en forsvarlig og tillitvekkende måte ved fjernmøte. Det var helt avgjørende da koronaepidemien rammet, sa Øie, som likevel erkjente at fjernmøter ved ankeforhandlinger ikke fungerer like godt som fysiske ankeforhandlinger i en normalsituasjon.

- Mange advokater har nok opplevd at det er som om de har snakket til veggen. Og dialogen mellom advokater og dommere har ikke alltid glidd like lett og naturlig. Mye kan også tyde på at en del prøve-advokater har følt det ekstra tyngende å prosedere pr. distanse. Når det er sagt må jeg berømme advokatene for velviljen de har vist for å få gjennomført sakene. De fleste har vært positive til å få gjennomført sakene via fjernmøte, selv når de helst skulle ha møtt frem fysisk - og det tror jeg er i de fleste sakene, sa Øie.

Trakk frem Sulland-bilde

Hun trakk også frem Advokatbladets forsidefotografi av advokat Frode Sulland som prosederte fra sin egen stue.

- Etter hvert har flere advokatkontorer og statsadvokatembete satt opp egne møterom med fast videokonferanseutstyr, men særlig for en del advokater som driver sin egen virksomhet, har dette ikke vært mulig. Da har vi tilbudt dem et eget møterom i Høyesterett, sa Øie.

For egen del avsluttet Øie med å si at hun ikke har fanget opp aktører som ønsker at fjernmøter i stor grad skal fortsette etter pandemien, men at eksempelvis forberedelsesmøter fint vil kunne håndteres digitalt.

- Fjernmøter vil bli brukt i større grad post-covid enn pre-covid, men de aller fleste ankeforhandlinger vil foregå fysisk. Jeg gleder meg veldig til at vi etter rettsferien forhåpentligvis kan åpne opp igjen Høyesteretts hus igjen, både med prosessfullmektiger og publikum, avsluttet Øie.

Wiersholm-partner Jan Fougner fortalte blant annet om advokatenes skepsis til nye teknologiske hjelpemidler før koronapandemien.

Wiersholms Jan Fougner tok til orde for at digitale saksforberedende møter bør bli standard etter pandemien.

- Jeg mener telefonmøtene er for dårlige - det kommer for lite ut av dem. Isteden må dommeren gjennom saksforberedelsen lære seg saken i etapper, kalle inn advokatene til digitale møter, skrelle bort det unødvendige, og sammen med advokatene jobbe seg frem til det springende punkt. Vi må komme raskere til kjernen - og bli der, poengterte Fougner.

Fått læringspunkter

Johnny Johansen og Mikal Brøndmo, som ledet sendingen på vegne av Haavinds tvisteteam, er svært fornøyde med at de samlet over 300 deltakere i det digitale prosedyre-forumet.

- Vi synes det er svært hyggelig at Forum for praktisk prosess i løpet av få år har etablert seg som en viktig arena for å dele erfaringer og synspunkter innen tvisteløsning. Vi er takknemlige for de gode bidragene fra innlederne, og selvfølgelig var det litt ekstra stas at statsminister Erna Solberg brukte denne arenaen for å gi ros til domstolene, advokater og andre aktører. Det siste året har gitt oss flere konkrete læringspunkter som det er verdt å ta med seg videre for å sikre en best mulig rettspleie fremover, sier de to Haavind-partnerne.

Seminaret kan sees i sin helhet på Haavinds nettsider.

Johnny Johansen (t.v.) og Mikal Brøndmo ledet sendingen fra Nobels Fredssenter i Oslo.
Powered by Labrador CMS