Hans Henrik Klouman var tidligere juridisk direktør i Equinor.
Hans Henrik Klouman var tidligere juridisk direktør i Equinor.

Tidligere juridisk direktør i Equinor klaget gransker inn for disiplinærutvalget

Klagen ble avvist fordi den ble levert for sent.

Publisert

Det er Dagens Næringsliv som skriver dette i dag.

Hans Henrik Klouman var juridisk direktør i Equinor frem til våren 2019. Han ble fjernet fra stillingen etter at styreleder Jon Erik Reinhardsen og tidligere toppsjef Eldar Sætre igangsatte en granskning av ham, ifølge DN.

Granskningen ble foretatt av advokat Nicolai Skridshol i SANDS. Han er ekspert på granskninger og compliance, og har syv ganger blitt kåret til en av landets beste advokater innen granskning og compliance i Finansavisens advokatkåring.

Bakgrunnen for granskningen var et internt varsel om at Klouman skulle ha brutt det etiske regelverket i Equinors kunstprogram ved angivelig å ha koblet inn sin svigerinne - som driver et anerkjent galleri - i kunstprogrammet, ifølge DN.

Granskningen konkluderte med at retningslinjene var brutt.

Sommeren 2019, et par måneder etter at Klouman ble varslet om at det var satt i gang en granskning av ham, kom han med sterk kritikk av granskningen i et notat til revisjonskomiteen i Equinors styre.

Ville teste om RGA omfattet granskninger

I høst har Klouman klaget inn advokat Skridshol for disiplinærutvalget for å teste systemet, uttalte han til DN i forrige uke.

Klouman hevder at han i granskningsprosessen blant annet ikke fikk mulighet for kontradiksjon, og ikke fikk se faktagrunnlag og konklusjoner.

– Det er utfordrende å se om Advokatforeningens klagebehandling, etter de alminnelige etiske retningslinjer, i tilstrekkelig grad vil etterprøve kvaliteten i en advokats granskingsarbeid, etterlevelse av retningslinjer for private granskninger og andre tilknyttede forhold i en granskning, sa Klouman.

Klouman var klar over at han klaget for sent, men forteller til DN at dette skyldes at han først etter DNs undersøkende artikler i mars i år om granskningen, fikk en oversikt som ga «et godt nok grunnlag for å be disiplinærnemnda om å vurdere omfanget av feil og mangler i Skridshols granskningsprosess».

I avslaget skriver disiplinærutvalget blant annet følgende:

«Utvalget finner etter gjennomgang av partenes anførsler og gjennomgang av fremlagte dokumenter at avisartikkelen fra mars 2022 som klager viser til, tar utgangspunkt i og bygger i stor grad på et notat klager selv skrev til sin arbeidsgiver 31. juli 2019 i etterkant av granskningen.»

Seks måneders klagefrist

Det er en seks måneders klagefrist i disiplinærutvalget. I behandlingsreglene for disiplinærutvalgene § 6 heter det at disiplinærutvalget kan ta klagen til behandling selv om klageren har oversittet fristen, dersom «parten eller dennes representant ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir tatt under behandling».

Videre heter det at en «klage som sendes mer enn tre år etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen bygger på, skal avvises».

- Taler for seg selv

På vegne av SANDS, uttaler managing partner Thomas Sando til DN at «den klare vurderingen som ligger til grunn for at saken avvises, taler for seg selv».

Han understreker overfor avisen at taushetsplikten og fortrolighetsplikten hindrer ham fra å kommentere konkrete forhold, men at firmaets granskinger generelt gjennomføres i tråd med anerkjente prinsipper, også prinsippene for kontradiksjon og rett til imøtegåelse.

Retningslinjene for granskninger revideres

Advokatforeningens retningslinjer for private granskning skal revideres, og et forslag har vært ute på høring i foreningen. Arbeidet med å revidere retningslinjene ledes av advokat Anne Helsingeng i Bull.

Til DN uttalte hun i forrige uke at det kan være interessant å se om brudd på retningslinjene også er brudd på god advokatskikk.

- Derfor synes jeg det er veldig fint om han har klaget saken inn for å se på om det virkemiddelet kan brukes for de som mener seg dårlig behandlet, sa Helsingeng.

Sammen med tidligere juridisk direktør Pål Wien Espen i Telenor har Klouman kommet med innspill til utvalget. Innspillet ble omtalt i DN den 29. november.

De to har blant annet pekt på at en advokats granskningsarbeid må kunne etterprøves, og at det fremstår uavklart hvordan dette skal kunne gjøres.

Powered by Labrador CMS