I statsråd i dag kunne regjeringen by på flere godbiter.

Førstelagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo er konstituert som dommer i Høyesterett fra 1. januar 2019 fram til slutten av juli.

Lindsetmo ble utnevnt som lagdommer i 2008, og har vært førstelagsdommer i Frostating lagmannsrett siden 2014.

Nytt utvalg skal gjennomgå partnerdrap

I tillegg til Rettshjelpsutvalget, ble det i statsråd også oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå drapssaker der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

Utvalget består av førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes fra Trondheim, i tillegg SARA-koordinator Kristine Eikemo, Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Rådgiver Heidi Marie Engvold, leder for MiRA-senteret Fakhra Salimi, Psykolog Henning Mohaupt, leder i Bufetat Eilif Norvang, leder ved Vest-Agder Krisesenter Tove Hægg Versland og kommuneoverlege Klaus Melf.

Utvalget skal ledes av professor ved Institutt for offentlig rett, Ragnhild Helene Hennum.