- Nå må ikke myndighetene legge hindringer i veien for dem som er ramma, sier Petter Eide (SV) til Dagsavisen.

Mener rettshjelpsordningen for NAV-brukere er «håpløst tungvint»

Regjeringen har etablert en egen rettshjelpsordning for ofrene for trygdeskandalen. Den er SVs Petter Eide kritisk til.

Publisert

I forrige uke skrev Advokatbladet at regjeringen med umiddelbar virkning vil innføre et særskilt rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning.

Tiltaket gjelder personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land etter 1. juni 2012.

– Dette er en alvorlig sak, som har rammet mange enkeltmennesker. Det er derfor viktig å sikre at de berørte får tilbud om juridisk bistand, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr i en pressemelding.

- Bedre å ha kontakt med advokat først

Justiskomiteens Petter Eide (SV) reagerer blant annet på at det kun er de som har fått saken sin gjennomgått av NAV, som kan benytte seg av fri rettshjelp. Det betyr at de som mener de er ofre for trygdeskandalen, må gjennom NAV på egenhånd før de kan få hjelp fra en advokat.

– Det er en håpløst tungvint løsning. Det er langt bedre at de kan kontakte advokat først for å få en vurdering av om de er omfattet av skandalen. Så kan advokaten hjelpe dem med prosessen opp mot Nav, sier Eide til Dagsavisen.

Eide reagerer også på at hjelpen er vanskelig tilgjengelig, og forteller at han selv måtte få bistand fra en jurist for å forstå rundskrivet fra Justisdepartementet.

– De som har vært utsatt for denne skandalen må få effektiv tilgang til fri rettshjelp. Tilgangen må være forståelig. Folk må oppleve å bli ivaretatt, sier Eide til avisa.

Holder kurs om advokaters oppfølging av NAV-saken

Advokatforeningen vil bidra for å gjøre rettshjelpsordningen for NAV-brukere så effektiv som mulig, og arrangerer i ettermiddag et eget kurs for rundt 50 advokater som kan komme til å arbeide med klager på vedtak fra NAV.

Foreleserne er advokat Tom Sørum, advokat Olav Lægreid, juridisk utreder i EFTA Håvard Ormberg og Siv Hallgren, advokat og leder av Gjenopptakelseskommisjonen.

Etter endt kurs vil foreningen publisere en åpen liste over advokatene som deltok på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS