Justisminister Jøran Kallmyr vil tilby de berørte fri rettshjelp.

Berørte av NAV-skandalen får fri rettshjelp

Ordningen gjelder de som ikke har fått medhold om full omgjøring av resultatet, og for krav om dekning av økonomisk tap. Ordningen er uten økonomisk behovsprøving.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen opplyser onsdag at de med umiddelbar virkning vil innføre et særskilt rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning.

Tiltaket gjelder personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land etter 1. juni 2012.

– I de tilfellene der bruker ønsker å klage på NAVs nye vedtak, vil den nye rettshjelpsordningen sikre de berørte gratis juridisk bistand. Feilpraktiseringen av EUs trygdeforordning er en alvorlig sak, og regjeringen er opptatt av å rydde opp og rette opp i alle feil. Den nye rettshjelpsordningen er et viktig steg på veien i denne oppryddingen, opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Regjeringens nettsider.

NAV gjennomgår nå saker av eget tiltak for å vurdere omgjøring. Rettshjelptiltaket vil gjelde saker der nytt vedtak ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder. Videre gjelder det for krav om erstatning for dekning av økonomisk tap.

To oppnevnte advokater

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppnevner, etter innspill fra Advokatforeningen, to koordinerende advokater. Målet er at advokatene skal sikre en god og ensartet behandling av sakene ved å dele informasjon mellom advokatene som yter fritt rettsråd.

De koordinerende advokatene honoreres av Fylkesmannen i Oslo og Viken for medgått tid etter salærforskriften.

Ikke alle får advokatbistand

– Dette er en alvorlig sak, som har rammet mange enkeltmennesker. Det er derfor viktig å sikre at de berørte får tilbud om juridisk bistand, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr i meldingen.

Regjeringen viser til at NAV på sin nettsider har gitt grundig informasjon om hva en skal foreta seg dersom en mener å være omfattet av feilen som NAV har begått i disse sakene. De mener derfor at det ikke er behov for advokatbistand for å be om gjenopptak av egen sak. Rettshjelpsordningen trer i kraft umiddelbart.

Powered by Labrador CMS