Bjørk G. Jonassen, Andreas Erichsen og Thea Austgulen har skrevet innlegg i Aftenposten i kjølvannet av vinterens mange #metoo-saker. Foto: JURK

Vil ha fri rettshjelp i #metoo-saker

Organisasjonen JURK vil gi de som utsettes for seksuell trakassering et nytt lavterskeltilbud og gratis advokathjelp.

De tre saksbehandlerne Bjørk G. Jonassen, Thea Austgulen og Andreas Erichsen i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tar i et innlegg i Aftenposten, til orde for to konkrete tiltak de mener kan føre til reelle endringer i samfunnet:

1. Et lavterskeltilbud for prøving av saker om seksuell trakassering,

2. At disse sakene omfattes av fri rettshjelpsordningen.

Denne uken har det vært en høring i Stortinget med spørsmål om Likestillings- og diskrimineringsnemnden skal ha myndighet til å prøve saker om seksuell trakassering, og gi oppreisning og erstatning.

JURK håper dette kommer raskt på plass og argumenterer i debattinnlegget for at "(...) det i saker om seksuell trakassering bør innvilges gratis advokat uten inntektsgrense. Dersom vi mener alvor med at vi vil få bukt med dette samfunnsproblemet, må vi treffe tiltak som virker over hele fjøla – både for seksuelt trakasserte helsefagarbeidere og mellomledere". 

JURK tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner, og drives av viderekommende jus-studenter som ønsker å bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

I innlegget tillegger skribentene at det akkurat nå er mediene som opptrer som advokaten kvinner trenger for å stille krav med en viss tyngde.

"Når mediestormen stilner, må vi ha på plass en ordning som gjør at det fortsatt står en advokat ved disse kvinnenes side."

Les hele Aftenposten-innlegget her!

De understreker at mange kvinner de er i kontakt med velger å slutte i jobben etter trakasseringssaker, ofte på grunn av dårlige løsninger med arbeidsgiver. Men hvis den som har vært utsatt for seksuell trakassering får gratis advokatbistand, vil man ifølge JURK ikke lenger være avhengig av arbeidsgivers velvilje til å håndtere situasjonen.

"Den utsatte vil da ha mulighet til å få hjelp til å ivareta sine rettigheter og komme frem til en minnelig løsning med arbeidsgiver i samråd med advokat, eventuelt ta saken til domstolen.", påpeker de tre saksbehandlerne.

Powered by Labrador CMS