– Jeg har tro på at det lønner seg å tenke nytt og annerledes allerede i studieløpet, og mener opplæringen av fremtidens jurister bør bli mer teknologifokusert, sier Randi Granvold.

Store på Sørlandet: - Sunnere drift med ikke-jurister i ledelsen

For en juristutdannet managing partner vil lederrollen i mange tilfeller være venstrehåndsarbeid, mener daglig leder i Advokatfirma Tofte i Kristiansand, siviløkonom Randi Granvold.

Publisert

Med 25 advokater av totalt tretti ansatte er Tofte Sørlandets nest største advokatfirma.

I år har firmaet gått inn som partner i «Techpoint», som presenterer seg som Norges ledende tech- næringslivskonferanse. Konferansen ble arrangert i Kristiansand i midten av september, med om lag tusen deltakere.

Randi Granvold (52) er styreleder i Techpoint, og mener konferanser som denne er nyttige arenaer både for næringslivet og for advokatfirmaer til å holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen.

– Det er vanvittige endringer vi står overfor, både som samfunn og som bransje. Med ny teknologi vil vi møte utfordringer knyttet for eksempel til personvern og datasikkerhet, i tillegg til at vi til enhver tid er nødt til å holde tritt med internasjonale regelverk og alt som foregår i EU.

Advokatfirmaet Tofte

Antall ansatte: 30

Antall nyansatte i 2023: 2

Omsetning 2022: 48.230.477

Omsetning 2021: 45.250.959

 

For å overleve som advokatfirma, må denne utviklingen omfavnes, mener Granvold.

– Det ligger blant annet en stor jobb foran oss når det kommer til innovasjon og næringsliv: Vi skal ut av oljebransjen og inn i nye, grønnere bransjer. På Sørlandet finnes store leverandører til olje- og gassindustrien, så omveltningen til andre næringer, for eksempel havvind og offshore-energi, er enorm. Dette er superspennende, så her vil advokatene være veldig relevante i tiden som kommer.

Endringsledelse

Ifølge Granvold er «endringsledelse» et av stikkordene som blir viktige i møte med de nye trendene.

– Det kreves en årvåken og tilpasningsdyktig ledelse for å kunne implementere utviklingen på en effektiv måte. Selv følger jeg nøye med på det som skjer, og jeg tror det er nødvendig å tenke nytt og se på disse mulighetene som noe positivt. For eksempel er det mye snakk om kunstig intelligens som etter hvert vil komme for fullt, og her har jeg ett tips: Embrace it!

Ulikt de fleste andre toppledere i advokatbransjen, har ikke Granvold bakgrunn som jurist. Hun er utdannet siviløkonom og tror at dette kan bidra til en sunnere og mer fremoverlent drift.

Fem kjappe

Fagbok som du ikke kunne klart deg uten: «Fyrsten» av Machiavelli. Ledelse var like aktuelt for 600 år siden som nå!

Podcast du lærer av: Nicolai Tangens «In good company».

Favorittpolitiker: Erna Solberg har imponert.

Sak som har betydd mye i karrieren: Ingen sak, men en situasjon: Som nyutdannet siviløkonom gikk selskapet jeg jobbet i konkurs. Det lærte meg viktigheten av god kostnadskontroll.

Beste tips til fersk advokatfullmektig: Sett deg kortsiktige og langsiktige mål sammen med arbeidsgiver.

– Jeg mener det er en fordel med utdanning innen ledelse for å være best mulig rustet for å lede firmaet gjennom de utfordringene vi vet er på vei. Dette gjelder både faglige og mellommenneskelige problemstillinger man må håndtere som leder. For en jurist uten denne kompetansen vil lederrollen i mange tilfeller utgjøre et venstrehåndsarbeid.

Nøkkelen til suksess kan derfor være å ansette ikke-jurister i spissen, sier hun.

– Vi trenger ledere som faktisk kan lede, og som er flinke med mennesker. Alle har behov for å bli sett og støttet, og for omsorg og tillit. Den mellommenneskelige kompetansen er ikke noe man nødvendigvis blir fóret med på jusstudiet, så her kan man hente viktige konkurransefortrinn ved å rekruttere ledere uten jurist-bakgrunn.

Lager plan for ansettelser

Fokuset på advokatenes arbeidsvilkår og miljøet på arbeidsplassen vil trolig bli enda viktigere fremover, mener Granvold.

– De unge er reflekterte og vet hva de ønsker seg i en arbeidsgiver. De er også flinke til å stille krav, og jeg ser at mange av de som søker hos oss er opptatte av hvilke tiltak vi gjør når det kommer til samfunnsansvar, bedriftskultur og bærekraft. Denne interessen er veldig positiv, og den gjør at vi behøver en klar strategi på hvilke verdier vi har og på hvor vi vil. Her vil advokatselskaper med fokus på ledelse både kunne skape en konkurransedyktig arbeidsplass for eksisterende ansatte, men også gjøre firmaet attraktivt for nye søkere.

Med lederkompetanse kan det også følge en dypere forståelse og evne til å implementere den pågående utviklingen knyttet til mangfold, påpeker hun.

– Vi er nødt til å tenke mangfold i utvidet forstand, og i flere ledd. Selv anser jeg mangfoldsbegrepet å omfatte variasjoner knyttet både til alder, etnisitet, funksjonsvariasjoner og kjønn. I tillegg synes vi det er viktig å prioritere det vi kaller «arbeidstrening», nemlig å hjelpe mennesker med hull i CV-en som kan oppleve utfordringer med å komme seg ut i arbeidslivet.

For å realisere målsettingen om økt mangfold, har Granvold forpliktet styret i firmaet til å lage en plan for fremtidige ansettelser.

– Det er mange hvite menn i sorte dresser i denne bransjen. Firmaene vi jobber i skal jo gjenspeile samfunnet vi lever i, og det er ikke tilfelle i dag. Dette er det utrolig viktig at vi tar innover oss, og jeg har ambisjoner både om å utdanne meg innen mangfoldsledelse og om å få firmaet vårt sertifisert innen likestilt arbeidsliv.

Klientene kommer etter hvert til å velge de advokatfirmaene som har dette på plass, så slike tiltak vil være viktige investeringer for virksomheten, understreker Granvold.

10 trender mot 2030

  Hva er de største utfordringene for advokatbransjen, hva preger konkurransen, hvordan møter advokatene ny teknologi, hvilke fagområder vil blomstre, og hva med mangfold og work life balance?

  Advokatbladet har snakket med ti ledere av norske advokatfirmaer om om hvordan fremtiden ser ut sett fra deres ståsted. Les intervjuene her!

   

  Dette er trendene som spås for advokatbransjen frem mot slutten av 2020-tallet:

 1. Utstrakt bruk av kunstig intelligens.
 2. Skjerpede krav til spesialisering.
 3. Nye fagområder i vekst.
 4. Mange flere fusjoner.
 5. Nye yrkesgrupper inn i firmaene.
 6. Mangfold får økt betydning.
 7. Høyere krav til sjefens menneskelige kvaliteter.
 8. Flom av nye reguleringer.
 9. Mer work-life balance.
 10. Nye krav til drift av advokatvirksomhet.
Powered by Labrador CMS