Line Wefald, managing partner i Grette.
Line Wefald, managing partner i Grette.

UTFORDRER TRADISJONELLE STRUKTURER:

 – Viktig at vi er sultne og nyskapende

– Advokatbransjen er tradisjonelt ganske konservativ, og vi må utfordre dagens tilstand, også når det kommer til måter å drive advokatfirmaer på, mener managing partner i Grette, Line Wefald.

Publisert

I snart seks måneder har Line Wefald (42) vært managing partner i Grette. Landets 17. største advokatfirma har de siste årene gjort flere store strukturelle endringer. 

I 2021 var nær halvparten av partnerskapet byttet ut, og satsingen på bygg og anlegg, eiendom, industri og energi, IKT og corporate finans som hovedområder ble tydeligere. God og stødig vekst er resultatet.

Skal man være et advokatfirma for fremtiden, må man også være endringsvillig, mener Wefald.

– Jeg tror det er viktig at vi er sultne og nyskapende. Advokatbransjen er tradisjonelt ganske konservativ, og vi må utfordre dagens tilstand, også når det kommer til måter å drive advokatfirmaet på, sier hun. 

– Vi snakker mye om hvordan fremtidens Grette skal se ut. Vi er ofte ganske innovative på vegne av klientene, og jeg tror vi må bli mer innovative på vegne av oss selv og i egen organisasjon også.

Nye krav

Det er krevende tider for store deler av næringslivet, både på grunn av verdenssituasjonen, men også som følge av lokale forhold i Norge. Mange av Grettes klienter rammes av økte byggekostnader og lavere investeringsvillighet, og mange utbyggingsprosjekter blir satt på vent.

– Krevende tider gir samtidig gode muligheter til å tenke nytt. Et presset næringsliv, kombinert med stadig mer reguleringer, skaper behov vi må møte uten at det går på bekostning av rettssikkerheten og kvaliteten i rådgivningen, sier Wefald.

– Det krever at vi profesjonaliserer driften ytterligere. Vi må se nærmere på alternative prismodeller, og jeg tror også det vil kreve ytterligere økt grad av spesialisering. Både innenfor enkelte fagfelt, men også rettet mot bransjer.

Dette er Grette

Antall ansatte: 115

Nyansatte i år: 16

OMSETNING

2022: 321 950 485
2021: 303 590 064

Gründer-advokaten

Hun er ikke fremmed for at nye tider også vil presse frem andre måter å organisere advokatvirksomhet på i årene som kommer.

– Jeg vet ikke hvordan, men jeg tror at det kommer til å skje endringer. På et eller annet tidspunkt skal en ny generasjon ta over, og da tror jeg de kommer til å endre på de tradisjonelle metodene for drift og måling.

MP-en spår at fremtidens advokat må være mer kreativ og kanskje ha litt mer gründeregenskaper, i tillegg til å være mer tilpasningsdyktig til en bransje som stadig vil være i endring.

– De advokatfirmaene som vil lykkes i fremtiden tror jeg i større grad vil være sammensatt av mennesker med mer varierte bakgrunner, egenskaper og innstillinger. Ulike hoder tenker ulikt, og det er bare sunt for virksomheten, sier hun.

– Vi oppfatter at fremtidens advokater, i større grad enn tidligere generasjoner, ønsker og krever en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Klarer vi da å bli mer effektive, og å jobbe på en annen måte, vil vi forhåpentligvis klare å innfri det.

Fem kjappe

Fagbok som du ikke kunne klart deg uten: «Tvisteloven» av Tore Schei

Podkast du lærer mye av: «Leger om livet»

Sak som betydd mye i karrieren: Vi har nettopp fått dom i en stor entreprise-sak som gikk over åtte måneder i retten. Saken lærte meg enormt mye om utholdenhet, og om verdien av godt team-arbeid.

Favoritt-politiker: Gro Harlem Brundtland.

Beste tips til fersk advokatfullmektig: Bruk fullmektig-tiden til å øve og til å lære av mer erfarne advokater.

Tech-året 2024

Effektivitet er også stikkordet for å snakke om digitalisering og teknologi. I Grette arbeider nå et tverrfaglig team systematisk med å bruke ChatGPT for å teste hvordan modellen kan integreres i advokatenes arbeid.

– Samtidig ser vi på andre konkrete løsninger og verktøy. I 2024 håper jeg vi er i gang med å bruke dette i praksis. Vi er inne i tid med rivende utvikling, som krever at vi følger med.

– Vi er klare til å tilpasse oss, og til å ta de grepene som blir nødvendig for å sikre fortsatt god lønnsomhet for Grette og helst også øke markedsandelene våre.

Fremtidens fag

Advokatfirmaets tydelige fagsatsing gjenspeiler også det Wefald tror blir de mest sentrale fagområdene fremover.

– Det er viktig å satse på de fagene som bidrar inn i arbeidet med det grønne skiftet, det vil si regulatorisk, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, eiendom og finansiering av prosjekter, samtidig som det er grunn til å tro at det vil være behov for restruktureringer i tiden som kommer.

– Hvis du kan velge på øverste hylle; Hva ønsker du deg fra lovgivers side?

– Foreldelsesloven er moden for en fornyelse. Loven er unødvendig uklar og konfliktskapende. Stortinget bør sende den på en «bli ny»-dag.

 Mangfold bidrar til økonomisk utvikling

Wefald tror advokatfirmaene som vil lykkes i fremtiden, er mer mangfoldige enn i dag. Om hennes spådom er riktig, betyr det at advokatbransjen har en jobb å gjøre.

– Det er for lite mangfold i Grette og i advokatbransjen, særlig på toppen, konstaterer MP-en.

– Mangfoldsmålet vårt er at alle som har et ønske om å være forretningsadvokat opplever at Grette kan være en arbeidsplass for dem. Vi jobber hardt for at ingen skal slutte, eller ikke vurdere oss som et alternativ, fordi man opplever at man ikke passer inn.

– Å skape et arbeidsmiljø som er inkluderende og utviklende, bidrar til å holde på de beste hodene. Det er det også god økonomi i, legger Wefald til.

10 trender mot 2030

Hva er de største utfordringene for advokatbransjen, hva preger konkurransen, hvordan møter advokatene ny teknologi, hvilke fagområder vil blomstre, og hva med mangfold og work life balance? 

Advokatbladet har snakket med ti ledere av norske advokatfirmaer om om hvordan fremtiden ser ut sett fra deres ståsted. 

Dette er trendene som spås for advokatbransjen frem mot slutten av 2020-tallet:

1. Utstrakt bruk av kunstig intelligens.

2. Skjerpede krav til spesialisering.

3. Nye fagområder i vekst.

4. Mange flere fusjoner.

5. Nye yrkesgrupper inn i firmaene.

6. Mangfold får økt betydning.

7. Høyere krav til sjefens menneskelige kvaliteter.

8. Flom av nye reguleringer.

9. Mer work-life balance.

10. Nye krav til drift av advokatvirksomhet.

Powered by Labrador CMS