Berit Reiss-Andersen har hatt en lang rekke verv i Advokatforeningen, og var leder fra 2008 til 2012.
Berit Reiss-Andersen har hatt en lang rekke verv i Advokatforeningen, og var leder fra 2008 til 2012.

Berit Reiss-Andersen ny leder av lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Mener fagområdet står i en særstilling.

Publisert Sist oppdatert

Berit Reiss-Andersen, som nå er advokat og partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma i Oslo, overtar som leder av lovutvalget etter Schjødt-advokat Halvard Helle. Han har ledet utvalget fra januar 2017.

Disse sitter i utvalget

  • Berit Reiss-Andersen (leder)
  • Bernt Heiberg, Elden Advokatfirma
  • Christian B. Hjort, Advokatfirmaet Hjort
  • Stian Mæland, advokat Stian Mæland
  • Karl Nicolay Vogt Skjerdal, Fend advokatfirma
  • Simen Perminov Skjønsberg, Advokatfirmaet Sulland
  • Frode Sulland, Advokatfirmaet Sulland
  • Anders Brosveet, Elden Advokatfirma

Lovutvalget har avgitt en lang rekke høringsuttalelser under pandemien. Bare på vårparten i fjor deltok lovutvalget i ti høringsrunder, noen ganger kun med noen timers frist.

- Strafferetten og straffeprosessen står i en særstilling når det gjelder å balansere samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet og ivareta den enkeltes rettssikkerhet. Advokatforeningen har alltid vært en viktig stemme i denne debatten, sier Berit Reiss-Andersen til Advokatbladet.

Hun var selv leder av foreningen fra 2008 til 2012, og har dessuten i en årrekke vært Advokatforeningens representant i den europeiske advokatforeningen CCBE.

- Jeg gleder meg til å føre dette arbeidet videre og være talsperson for den kunnskap og kompetanse som finnes i utvalget og tale rettssikkerheten sak, sier Reiss-Andersen.

- Påvirker samfunnsutviklingen

Hun har tidligere vært medlem av både Menneskerettighetsutvalget og Rettssikkerhetsutvalget.

- Jeg har en sterk oppfordring til advokatkolleger. Verv i Advokatforeningen kan anbefales! Bruk tid på foreningsarbeid, og du får tifold igjen for det. Du kan være med på å påvirke foreningens arbeid og samfunnsutviklingen. Det er veldig morsomt med nærhet til et rettspolitisk sentrum. Har man verv, så blir man godt orientert om hva som er i gjære, har hun tidligere sagt til Advokatbladet.

Hun er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høyesterett - der hun har ført over 100 saker.

Lovutvalget for strafferett og straffeprosess har hittil i år avgitt ni høringsuttalelser, blant annet om Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning, om endringer i straffeloven, påvirkningsvirksomhet, og om NOU'en om partnerdrap.

Alle høringsuttalelsene fra lovutvalget er samlet her.

Søknadsfrist i dag

En lang rekke verv er ledige i Advokatforeningens ulike lovutvalg og faste utvalg, samt i disiplinærutvalgene. Hovedstyret vil oppnevne nye medlemmer i sitt møte i desember.

Søknadsfristen for å foreslå kandidater eller melde interesse er i dag.

Powered by Labrador CMS