Forsvarergruppen, her ved leder Marius Dietrichson, oppfordrer alle medlemmer til å sende en klage hver gang de opplever dårlig kvalitet på telefonsamtaler fra sentralarresten.
Forsvarergruppen, her ved leder Marius Dietrichson, oppfordrer alle medlemmer til å sende en klage hver gang de opplever dårlig kvalitet på telefonsamtaler fra sentralarresten.

Forsvarergruppen vil ha slutt på «skjult nummer»-praksisen i fengslene

KDI mener på sin side at det er nødvendig av sikkerhetshensyn, samt for å forebygge risiko for misbruk.

Publisert Sist oppdatert

På Forsvarergruppens siste styremøte var siktedes muligheter til telefonkontakt med sin advokat oppe til diskusjon.

– Dette er svært viktig for oss. Et gjennomgående tema er at telefonsamtaler mellom de som sitter i arrest og advokater er for dårlig, sier gruppens leder, Marius Dietrichson, til Advokatbladet.

– Kontakten skal ikke koste noe, man skal lett kunne ringe og lyden må være bra. Eksempelvis opplever vi at samtaler fra politiarresten ofte er så dårlige at det tidvis ikke er mulig med telefonisk kontakt. Det gir den siktede mindre sjanse til å få snakket med sin advokat. Her har heldigvis politiet gått med på å kjøre en gjennomgang og å vurdere systemene. Det er vi glade for.

I diskusjonen om telefonteknikk i arresten, har det også dukket opp et spørsmål om telefonsamtaler fra fengslene, hvor det er et problem at anropene kommer fra skjulte numre. Dermed kan man hverken se at det er et fengsel som ringer, og heller ikke hvilket fengsel det er snakk om.

I en henvendelse til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ber Forsvarergruppen om en redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort rundt skjult nummer-praksisen. Gruppen er ikke fornøyd med svaret.

Mener åpent nummer skaper risiko for misbruk

Ifølge direktoratet er det sikkerhetshensyn, samt risiko for misbruk, som hindrer fengslene fra operere med synlige telefonnumre.

«KDI har forståelse for at skjulte anrop vil kunne innebære enkelte praktiske utfordringer for mottakeren. Under henvisning til sikkerhetsmessige hensyn er det imidlertid nødvendig å operere med skjult nummer i tilfeller der innsatte benytter seg av telefonen. I motsatt fall ville innsattelefonen blitt identifisert med avdelingen der innsatte sitter, noe som bade ville vanskeliggjort og medført risiko for misbruk av telefonordningen,» heter det i svaret.

«Uten at vi har undersøkt hvorvidt dette er teknisk mulig, anser vi det heller ikke som hensiktsmessig at fengselets direktenummer (sentralbordet) vises i forbindelse med telefonanrop. I slike tilfeller ville fengselets sentralbord/administrasjon svært hyppig blitt kontaktet av pårørende og andre som innsatte i ulike avdelinger har forsøkt å oppnå kontakt med per telefon.»

- God folkeskikk å redegjøre for hvem som tar kontakt

Ifølge Dietrichson og Forsvarergruppen skal det være flere fengsler som har løst problematikken. De tviler derfor på «at en slik praksis ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte i alle fengsler».

– En advokat får ofte mange telefoner i løpet av en dag. Mange ønsker å ta imot og prioritere samtaler fra fengslene, vel vitende om at det er en siktet som vil snakke med en advokat. Da må det også fremgå hvem det er som ringer. Dessuten er det god folkeskikk å redegjøre for hvem som tar kontakt. Det er ingen gode grunner for at dette skal holdes skjult, mener Dietrichson.

– Dette er små, men praktisk viktige spørsmål for advokater. Ønsker man å prioritere samtaler fra fengslene, må man også få vite hvem det er som ringer. Det er heller ikke umulig å få til. Flere fengsler har løst det, men det er noen som holder igjen.

Nå har Forsvarergruppen bedt Justis- og beredskapsdepartementet vurdere problemstillingen, samt bedt KDI om å endre praksisen.

Powered by Labrador CMS