Forsvarsadvokat Bjørn André Gulstad vil sette hardt mot hardt.

STATSBUDSJETTET 2023

– Vi bør lamme rettsstaten med en fullskala streik

– Økningen som regjeringen foreslår er en ydmykelse av den gruppen advokater som tar oppdrag på offentlig rettshjelpssats, sier forsvarer Bjørn André Gulstad. Leder av Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, mener nye aksjoner kan være aktuelt.

Publisert Sist oppdatert

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 økte rettshjelpssatsen med 19 kroner, etter at Advokatforeningen hadde bedt om en økning på 468 kroner. Dette har skapt sterke reaksjoner blant en rekke advokater. En av dem er senioradvokat i Sjødin Meling & Co, Bjørn André Gulstad.

– Med dette forslaget, må man kunne si at vi ikke lenger har å gjøre med en rasjonell motpart, sier han.

Må gjenopprette tiår med underjustering

– Hva var poenget med streiken, dialogen og de vakre ordene? For meg er det rystende, men samtidig ikke overraskende. Det er et tilbud som er fullstendig i strid med innholdet i dialogen og de signalene som ble sendt ut i etterkant av advokatstreiken.

Etter den seks måneders lange advokatstreiken tidligere i år, inngikk Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet en avtale hvor formålet blant annet var å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen. Gulstad mener regjeringens forslag i årets statsbudsjett er i strid med de lovnadene som fulgte av avtalen.

– Det å tilby enda mindre året etter at forrige sats utløste en streik, er absurd. Dersom felles mål er å komme videre mot en bærekraftig salærsats, må man gjenopprette tiår med underjustering. Hvordan man skal ta igjen et stort etterslep når tilbudet bidrar til et enda større etterslep, er ikke mulig å forstå. Når man ikke delmålet, når man heller aldri hovedmålet, sier han.

Fører til brudd på arbeidsmiljøloven

Han mener regjeringens tilbud viser at den ikke forstår forsvarernes arbeidsvilkår. Selv beskriver han en hverdag hvor antall timer i døgnet ikke strekker til, dersom han skal få hjulene til å gå rundt.

– Etter flere tiår med underjustering, hvor staten for kort tid siden uttrykte verbal forståelse, er tilbudet på 19 kroner nærmest uvirkelig. Her mangler det både forståelse og respekt.

– Den offentlige salærsatsen har drevet meg inn i konstant grove brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. At yrket også går hardt utover både privatliv og helse, har samfunnet for lengst sluttet å bry seg om. Jeg møter ingen forståelse for min ekstremt krevende arbeidshverdag, sier han.

Etterlyser ny advokatstreik

Nå er tiden er inne for en mer omfattende advokatstreik for å sette press på myndighetene, mener Gulstad.

– Kan du leve med et altoppslukende yrke? Klarer du å leve med at du ikke har noe arbeidsrettslig vern i praksis når det gjelder arbeidstid? Det er realiteten som forsvarsadvokat med den rettshjelpssatsen regjeringen foreslår.

– Med dette forslaget ser jeg ingen annen mulighet enn å lamme rettsstaten med fullskala streik, mener han.

– Vi står bakerst i køen

Justisminister Emilie Mehl uttalte i forbindelse med fremleggelsen av årets statsbudsjett at bakgrunnen for den beskjedne økningen i rettshjelpssatsen, skyldtes den utfordrende situasjonen Norge står i.

– Jeg forstår at det er delte meninger om hva rettshjelpssatsen bør være, men jeg mener at det er satt på et riktig nivå i den økonomiske situasjonen som landet befinner seg i, sa hun til Advokatbladet.

Marius Dietrichson.

– Vi må som samfunn ta innover oss alvoret i den økonomiske situasjonen. Jeg er klar over at den rammer hele samfunnet, også vår sektor. Det er for eksempel høy kostnadsvekst som treffer samfunnet, og også justissektoren, på lik linje med alle andre i både offentlig og privat sektor, sa Mehl.

Gulstad har forståelse for at budsjettet er ekstra stramt i år, men mener det handler om hva regjeringen ønsker å prioritere.

– Staten bruker milliarder på andre prosjekter som krever mindre fokus. Vi har vært en underprioritert gruppe i tjue år, og står bakerst i køen. Det vil alltid være noe å skylde på for å sette opp et stramt budsjett hvert år, men penger er det nok av dersom de prioriterer riktig.

Spørsmålet om nye aksjoner vil melde seg

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sier til Advokatbladet at nye aksjoner kan være aktuelt. Førstkommende helg arrangeres Forsvarergruppens høstseminar, der rettshjelpssatsen vil bli diskutert.

– Vi er svært misfornøyde med regjeringens forslag, og tenker at spørsmålet om nye aksjoner med nødvendighet vil melde seg når vi igjen settes ned i lønn. Dette er ekstra skuffende når vi avsluttet en streik nettopp fordi vi nå skulle inn i en opptrappingsplan. I stedet går vi altså ned i lønn. Sånt går ikke an. Jeg er helt sikker på at spørsmålet om nye aksjoner vil bli reist på Forsvarerseminaret, sier Dietrichson.

Powered by Labrador CMS