– Det er ikke mulig for påtalemyndigheten å ivareta hverken etterforskning eller iretteføring uten at forsvarsadvokatene ivaretar sin jobb, mener Bernt Heiberg.
– Det er ikke mulig for påtalemyndigheten å ivareta hverken etterforskning eller iretteføring uten at forsvarsadvokatene ivaretar sin jobb, mener Bernt Heiberg.

Mye tyder på at kommunene aksepterer forsvarsadvokater som en samfunnskritisk funksjon

- Jeg har hørt om flere som har tilbud om barnehage- og skoleplass, og ikke om noen som er blitt nektet, sier Elden-advokat Bernt Heiberg.

Publisert

For en uke siden ble det kjent at Justis- og beredskapsdepartementet ikke definerer forsvarsadvokater som en samfunnskritisk funksjon i sin oversikt over hvem som bør få tilbud om barnehage- og/eller skoleplass under korona-pandemien.

Forsvarsadvokatenes ekskludering fra oversikten fikk Forsvarergruppen til å reagere.

- Det er bekymringsfullt at man ikke klarer å se vår plass i en lovformelig prosess. Hva skal man med kun dommere og påtalemyndighet, hvis man ikke har en forsvarer, sa leder Marius Dietrichson til Advokatbladet.

Også Elden-advokat Bernt Heiberg har tatt til orde for at forsvarsadvokater står i en særstilling i krisesituasjoner, og at deres arbeid må opprettholdes under koronakrisen. Derfor har han selv sendt et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Foreløpig lar svaret fra direktoratet vente på seg, men:

- Det virker som om kommunene aksepterer at forsvarere har samfunnskritisk funksjon og tilbyr skole- og barnehageplass. Jeg har hørt om flere som har tilbud, og ikke om noen som er blitt nektet, sier Heiberg.

- Jeg legger til grunn at vi utøver samfunnskritisk funksjon ut ifra ønsket funksjonsnivå fra DSB selv om vi ikke er spesifikt nevnt i oversikten. Den er heller ikke ment å være uttømmende jf. departementets uttrykkelige presisering. Det er klart at straffesakskjeden stopper opp om ikke forsvareren kan arbeide.

TIPS OSS! Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Powered by Labrador CMS