- Etter at Advokatbladet skrev om saken min, har jeg blitt kontaktet av mange advokater, både mannlige og kvinnelige, som har støttet saken min. En kvinne har også fortalt meg at hun ble nektet forsikringen fordi hun var gravid da hun søkte, forteller Lisa Eian.
- Etter at Advokatbladet skrev om saken min, har jeg blitt kontaktet av mange advokater, både mannlige og kvinnelige, som har støttet saken min. En kvinne har også fortalt meg at hun ble nektet forsikringen fordi hun var gravid da hun søkte, forteller Lisa Eian.

Forsikringsselskapet ville ikke forsikre advokaten mot potensielle svangerskapsplager - snur etter klage

- Like muligheter til sykeavbruddsforsikring, uten hinder av graviditet, er en viktig brikke på veien mot reell likestilling i bransjen.

Publisert

Da Lisa Eian skulle signere sykeavbruddsforsikring i forbindelse med oppstart av eget advokatfirma i fjor sommer, reserverte forsikringsselskapet seg mot sykemelding som følge av svangerskapsplager dersom hun blir gravid. Eian var nemlig tidvis sykemeldt mens hun ventet barn i 2020.

Like før jul klagde advokaten på reservasjonen, og mente vedtaket var diskriminerende. Forsikringsselskapet, Norsk Forsikring, har nå endret mening og avgjort saken til hennes fordel.

- At kvinner har like muligheter til sykeavbruddsforsikring, uten hinder av graviditet/sykemelding grunnet graviditet, er en viktig brikke på veien mot like muligheter og reell likestilling i bransjen, sier Eian.

Håper det vil bli slutt på diskriminerende praksis

Det tok nesten åtte måneder fra Eian søkte forsikring til saken ble avgjort nå i mai. Ifølge henne ble vedtaket omgjort fordi forsikringsselskapet innhentet ytterligere opplysninger fra lege.

- Jeg synes det er bekymringsverdig at de ikke kommenterer selve begrunnelsen for min klage, nemlig at en slik reservasjon i seg selv er diskriminerende, og direkte i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 10 om forskjellsbehandling på grunn av graviditet. Det gjør meg bekymret for om forsikringsselskapet i det hele tatt tar diskrimineringsvernet på alvor, og om de vil kunne fortsette å diskriminere kvinner på bakgrunn av graviditet senere, både i advokatbransjen og andre bransjer, sier Eian.

- Mitt håp er at forsikringsordningene som tilbys advokater må gis på samme vilkår uavhengig av kjønn, og at forsikringsbransjen, inkludert forsikringsselskapet som Advokatforeningen bruker, har fokus på at noe tilsvarende ikke skal skje igjen med andre kvinnelige advokater.

- Viser at klageordningen virker

Margrethe E. Willoch, advokat i Advokatforeningen, er glad for at reservasjonen bortfalt.

- Det viser at klageordningen virker. Det er viktig at unge kvinner kan starte advokatvirksomhet og har gode forsikringsordninger, sier hun.

- Advokatforeningen er opptatt av å ha gode forsikringstilbud for medlemmene og bruker mye tid på å forhandle frem de beste løsningene.

Det har ikke lyktes Advokatbladet å få en kommentar fra Norsk Forsikring.

Powered by Labrador CMS