Luca Martinell, assistent til greneraldirektøren, EU-kommisjonens Rudolf Strohmeier og administrerende direktør for Lovdata, Odd Storm-Paulsen.
Luca Martinell, assistent til greneraldirektøren, EU-kommisjonens Rudolf Strohmeier og administrerende direktør for Lovdata, Odd Storm-Paulsen.

Økt tilgjengelighet er avgjørende for Europa

Sjefen for EU-kommisjonens publikasjonskontor mener det må etableres et felles, europeisk juridisk rom for lover og regler. – Det er viktig for å skape et sterkere og mer transparent Europa, slo han fast da han gjestet Oslo denne uka.

Publisert

I år holder «European Forum of Official Gazettes» sitt årlige møte i Oslo. Her samles myndigheter og virksomheter fra 27 ulike land for å dele erfaringer fra sitt arbeid med offisielle kunngjøringer og publisering av blant annet lover og regler. For anledningen er det Lovdata som er arrangør.

– Vi har store utfordringer i vente og Europa må ta et større ansvar for sikre verdensdelens trygghet, sa Rudolf Strohmeier, generaldirektør for EU-kommisjonens publikasjonskontor, da han åpnet sitt innlegg.

Publikasjonskontoret ligger i Luxembourg, og har ansvaret for delingen av EU-institusjonenes både rettslige og generelle publikasjoner.

– Jeg tror bedrifter som dere kan bidra til å skape et mer transparent og trygt Europa, fortsatte han.

– Vi må jobbe for økt tilgjengelighet

Hensikten med årets samling er å diskutere hvilken betydning oppdatert og tilgjengelig regelverk har for demokratiutvikling og økonomisk vekst.

– Vår bransje står også overfor teknologiske utfordringer. Hvilken form vil for eksempel plattformene for offisielle kunngjøringer og regelverk ta i møte med kunstig intelligens, spør Strohmeier.

I forkant av møtet skrev Lovdata i en pressemelding at: «Forumet bidrar til å dele kunnskap om de beste teknologiske løsningene på feltet, gi råd til de landene som henger etter, og diskutere hvordan rollen som offisiell forlegger endrer seg gjennom digitaliseringen og samfunnets økte forventning om tilgang til rettsinformasjon.»

Dette la også Strohmeier vekt på i sitt innlegg.

– Vi må jobbe videre mot å etablere et felles, europeisk juridisk rom som et verktøy for å styrke EU og Europa. Dette kan blant annet innebære tilgang til ulike lover på ulike språk, sammenlikning av lover i forskjellige nasjoner og ikke minst – økt tilgjengelighet.

Et fellesskap for mer åpenhet

Strohmeier mener at et slikt juridisk rom, hvor europeiske lover og regler er samlet på et sted, har flere fordeler.

– Det kan både bidra til å gjøre Europa mer gjennomsiktig, samtidig som at det vil øke tilgjengeligheten for folk flest, sa han.

Han mener samtidig at det kan bidra til å garantere juridisk sikkerhet.

– På sikt kan et slikt miljø også hjelpe til med å forebygge andre utfordringer, slik som eksempelvis korrupsjon.

Strohmeier sa at forumet må brukes til å dele erfaringer om både gode og dårlige praksiser.

– At vi har et godt samarbeid kan styrke demokratiet og vekst. Det er mange muligheter der ute. Vi må ta de. Det er vårt ansvar, avsluttet han.

 

European Forum of Official Gazettes

Forumet møtes hvert år for å utveksle erfaringer mellom ansvarlige publikasjonsplattformer for lover og regler.

I år holdes møtet i Oslo 7. - 9. juni, arrangert av Lovdata.

27 land var samlet til årets møte i Oslo, hvorav en bred deltakelse fra land i Vest-Balkan. I tillegg var det også deltakere fra Japan, Angola og Kapp Verde-øyene.

Årets program består av rekke workshops og foredrag, blant annet om tekniske løsninger, GDPR, behovet for potensiell modernisering og presentasjon av programmer som gjør juridiske tekster tilgjengelig for allmennheten.