Advokatforeningen ønsker å arrangere en debatt om Losnedahls forslag, skriver Jon Wessel- Aas.

Etikk-debatten: - Konstruktivt fra Losnedahl

- Advokatforeningen og jeg er alltid nysgjerrige på forslag til hvordan advokatetikken kan forbedres, og på problembeskrivelser som det advokatetiske regelverket bør svare bedre på, skriver Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Jeg setter stor pris på Trygve Harlem Losnedahls siste innlegg i Advokatbladet, onsdag 15. februar.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Innlegget er en konstruktiv oppfølgning til den debatten han initierte om problemet med skatteunndragelser og om hvorvidt Regler for god advokatskikk (RGA) bør utvikles for å kunne forebygge at norske advokater gjennom sin bistand til klienter, medvirker til slik at kriminalitet skjer.

I hans siste innlegg fremmes det fire konkrete forslag til mulige endringer i RGA. Som jeg straks kommer tilbake til, er dette gode, konstruktive innspill.

- Totalt uakseptabelt å medvirke til skatteunndragelser

Det å medvirke til skatteunndragelser er - som jeg har understreket tidligere - totalt uakseptabelt for en advokat. Ingen ønsker at advokater bidrar tilS skatteunndragelser eller andre urettmessigheter.

Slik bistand fra en advokat vil veldig ofte være brudd ikke bare på dagens advokatetiske regler, men også på straffeloven.

Dette er imidlertid ikke forhold som taler mot å se på muligheten for kontinuerlige forbedringer av RGA, i jakten på regler som fungerer så godt som overhodet mulig.

RGA er ett av de verktøyene som må fungere best mulig for å hindre at rådgivning kan bidra til skatteunndragelser og andre lovbrudd. Samtidig må RGA ivareta de grunnleggende forutsetningene for advokatrollen, herunder advokatens uavhengighet og retten til ikke å bli identifisert med sin klient.

- Alltid nysgjerrige

Advokatforeningen og jeg er alltid nysgjerrig på forslag til hvordan advokatetikken kan forbedres, og på problembeskrivelser som det advokatetiske regelverket bør svare bedre på.

Det jeg har hatt problemer med å akseptere i debatten hittil, har vært noen av premissene som Losendahls tidligere innlegg har lagt til grunn for debatten – som jeg utdypet i mitt forrige innlegg.

Jeg har også savnet en konkretisering med hensyn til hvordan RGA kan forbedres/suppleres for å forebygge at norske advokater i sin rådgivning/bistand til klienter i skattespørsmål, bidrar til skattekriminalitet.

Nettopp derfor er det gledelig og prisverdig at Losendahl nå fremmer noen konkrete forslag. Da har en debatt som nok fremsto nokså steil, ikke minst fra min side, kommet over i et godt spor.

- Vil vurderes grundig

Losendahls forslag vil bli grundig vurdert. Jeg vil be Advokatforeningen arrangere en god diskusjon om dem. Her vil Losnedahl og de øvrige bidragsyterne i den foreløpige ordvekslingen bli invitert, sammen med representanter for de av våre tillitsvalgte som kjenner skatterettsadvokatenes arbeid og utfordringer best.

Basert på hva som kommer frem av slike diskusjoner, vil Advokatforeningen se på om, og eventuelt hvordan, vi kan ta dette arbeidet videre.

Powered by Labrador CMS