Illustrasjonsfoto/iStock/BackyardProduction

Bruden brakk ryggen på RIB-tur under utdrikningslaget, men har ikke krav på erstatning

Det at båten kjørte i stor fart gjennom hekkbølger etter en ferge kunne ikke anses som en ekstraordinær risiko, sammenholdt med formålet med turen og den informasjonen som var gitt på forhånd, slår Høyesterett fast.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 15. februar 2019 enstemmig dom – HR-2019-318-A – som gjaldt spørsmålet om et eventselskap var erstatningsansvarlig for skade som en kvinne fikk på en tur med en av selskapets RIB-båter. Venninnene til kvinnen arrangerte utdrikningslag for henne. Som overraskelse for den kommende bruden hadde de bestilt RIB-tur med et selskap.

Turen foregikk på fjorden fra Stavanger i en åtte meter lang RIB (rigid inflatable boat) med plass til 12 personer. Båtføreren orienterte om turen, og om hvordan passasjerene skulle forholde seg. Passasjerene ble iført redningsdrakter. Under turen da båten traff hekkbølgene fra en ferge, brakk kvinnen ryggen.

Kvinne gikk til erstatningssak mot forsikringsselskap til eventselskapet og fikk medhold i tingretten. Lagmannsretten kom under dissens til motsatt resultat, og Høyesterett forkastet anken. Høyesterett tok utgangspunkt i at det gjelder et strengt aktsomhetskrav ved slik kommersiell opplevelsesturisme som dette, hvor det er en viss risiko for skade.

Båtfører hadde imidlertid informert deltagerne på forhånd. Hverken eventselskapet eller båtfører hadde handlet i strid med RIB-forskriften som gjelder for slik kjøring, se FOR-2009-11-24-1400 vedrørende drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Det at båten kjørte i stor fart gjennom hekkbølger etter en ferge kunne ikke anses som en ekstraordinær risiko, sammenholdt med formålet med turen og den informasjonen som var gitt på forhånd.

Eventselskapet hadde innført en fartsgrense på 30 knop, som båten holdt seg innenfor. Denne grensen var imidlertid ikke noe krav etter forskriften.

Dommen gir god veiledning for hva som kreves av aktsomhet for den som driver slik opplevelsesturisme, og for hva som skal til for å ha krav på erstatning. Da dommen avklarer prinsipielle spørsmål knyttet til ansvar for denne type virksomhet, ble det ikke tilkjent saksomkostninger for noen instans.

Dommere: Noer, Høgetveit Berg, Falch, Indreberg og Matningsdal.

Powered by Labrador CMS