Illustrasjonsfoto:

En av fem svenske advokater har opplevd trusler, vold eller trakassering - nå undersøkes situasjonen i Norge

I Sverige har 4,5 prosent av advokatene blitt utsatt for fysisk vold. 

Publisert Sist oppdatert

Den europeiske advokatforeningen CCBE er i gang med å kartlegge om det er en økning i omfanget av trusler, vold og trakassering mot advokater  i Europa.

I desember skrev Advokatbladet om tre ulike tiltalebeslutninger som hadde sitt grunnlag i trusler og vold mot to advokater og en tingrettsdommer i Oslo.

I en av sakene er det nå kommet en dom, som Rett24 omtaler i dag. I saken ble advokat Kai Vaag angrepet av en fornærmet under prosedyren i Oslo tingrett. Vaag ble slått med en vannkaraffel, men ble ikke alvorlig skadet.

- Jeg har ikke mistet lysten til å arbeide med straffesaker etter dette, selv om vi nå har en rettshjelpsats som ikke er bærekraftig. Jeg er veldig ofte i retten, og det er min erfaring og inntrykk at dette heldigvis skjer veldig sjelden, sier han til Rett24.

 Advokat Vaag uttaler at han mener «det er en stor styrke med vår rettspleie at rettsalen ikke er full av vakter». 

Advokat Kai Vaag i Vaag & Zimmer advokatfirma ønsker seg ikke nye sikkerhetsrestriksjoner i rettssalene.

Personen som angrep ham, er dømt til fem måneders fengsel. 

Norsk spørreundersøkelse

I forrige uke sendte Advokatforeningen ut en spørreundersøkelse om forekomsten av trusler, vold og trakassering til sine medlemmer, skriver Rett24

Undersøkelsen er en del av CCBEs kartlegging av trussel- og voldssituasjonen for advokater i en rekke europeiske land.

- Det er den nederlandske advokatforeningen som har tatt initiativet til undersøkelsen, etter at landet har opplevd to forferdelige drap på advokater, sier generalsekretær Merete Smith.

Advokatforeningen håper at så mange som mulig av medlemmene besvarer undersøkelsen, slik at resultatet blir representativt. 

- Når svarene foreligger, vil resultatet danne grunnlag for om vi skal iverksette tiltak eller tilbud, sier Smith.

Sverige: Mange vurderer å forlate yrket

I Sverige ble undersøkelsen gjennomført i fjor høst, og der er resultatene nå klare.

Advokatene i Sverge har fått spørsmål om de har vært utsatt for vold, trusler eller trakassering, og i så fall hvor ofte: En gang, noen ganger (men ikke hver måned), hver måned, noen ganger i måneden (men ikke hver uke) og hver uke eller nesten daglig.

Mia Edwall Insulander er generalsekretær i Sveriges Advokatsamfund.

Ifølge Sveriges Advokatsamfund har 2,9 prosent av advokatene har vært utsatt for vold én gang, mens 1,4 prosent svarte at de er blitt utsatt for vold flere ganger, men ikke hver måned. Videre svarer 0,1 prosent at de er utsatt for vold hver måned, og det samme antallet at de utsettes for vold mer enn én gang i måneden. 

8,8 prosent av advokatene hadde vært utsatt for trusler én gang, 7 prosent flere ganger.

9 prosent svarte at de hadde opplevd å bli trakassert én gang, mens over hver tiende advokat (10,6 prosent) hadde blitt trakassert flere ganger.

Advokatene fikk også spørsmål om de vurderte å forlate yrket på grunn av truslene de var utsatt for. Her svarte 1,4 prosent at de ofte vurderte det, like mange (1,4 prosent) svarte at de regelmessig vurderte det, mens 10,6 prosent svarte at de iblant vurderte det.

Kvinnelige advokater mest utsatt

Til sammen har 29,7 prosent av de som besvarte undersøkelsen oppgitt at de opplever at vold, trusler og trakassering mot advokater enten har økt eller økt kraftig de siste fem årene.

Kvinnelige advokater er gjennomgående overrepresentert blant dem som er utsatt for vold, trusler og trakassering, viser den svenske undersøkelsen.

33 prosent av Sveriges Advokatsamfunds medlemmer svarte på CCBE-undersøkelsen.

Har hyret inn sikkerhetsekspert

I kjølvannet av undersøkelsen tilbyr Sveriges Advokatsamfund rådgivning til advokater som har vært utsatt for vold, trusler eller trakassering. 

Foreningen har knyttet til seg en sikkerhetsekspert som tilbyr kostnadsfri konsultasjoner om hvordan konkrete situasjoner best kan håndteres, og råd om hvilke forebyggende tiltak som egner seg best i den enkelte sak.

Foreningen har også etablert et nytt gratiskurs til sine medlemmer om trusler og påvirkningsforsøk mot advokater.

CCBE

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) representerer advokatforeninger i 46 land, og via disse over en million europeiske advokater. 

Powered by Labrador CMS