John Christian Elden fikk delvis medhold i ny Høyesterettsdom om uskyldspresumpsjonen. Foto: Henrik Evertsson

Prøver uskyldspresumsjonen i Høyesterett

11. september skal advokat John Christian Elden prøve en sak i Høyesterett der en tiltalt ble frifunnet, men likefullt dømt til å betale erstatning. Spørsmålet er hvor vidt lagmannsrettens domsgrunner krenker uskyldspresumsjonen.

Mandag ble en sove-voldtekts-tiltalt Molde-spiller frifunnet i Romsdal tingrett. Likevel ble han dømt til å betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisning.

Les også: Mener Molde-spiller burde vært suspendert

Ulike beviskrav

Beviskravene for å idømme erstatning i sivile saker er som kjent kun «klar sannsynlighetsovervekt», mens det i straffesaker krever tilnærmet 100 prosent sikkerhet. Fagdommeren ville dømme Molde-profilen, men meddommerne mente bevisene ikke holdt, og stemte for å frifinne.

Dermed ble spilleren ikke dømt. Dommen er anket av statsadvokaten. Flere, deriblant Medier24-gründer og ny E24-redaktør Gard Michaelsen, undrer seg over denne praksisen på Twitter, og mener voldtektssaker vanskeligere å forstå.

Han fikk raskt svar av advokat John Christian Elden;

https://twitter.com/jcelden/status/1031618305872805889

Måtte betale 250.000

For i en sak som gikk i Gulating lagmannsrett i januar ble en tiltalt frifunnet for overtredelse av straffeloven (1902) § 195 annet ledd bokstav c, jfr. § 206, og straffeloven (1902) § 197, som omhandler gjentatte seksuelle overgrep mot barn under 10 år, og seksuell omgang med en slektning i nedstigende linje.

Han ble likefullt dømt til å betale kroner 250.000  i oppreisning til datteren.

I saken som kommer opp i Høyesterett i september skal det prøves hvor vidt lagmannsrettens domsgrunner krenker uskyldspresumsjonen, altså at alle som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig inntil en domstol har bevist det motsatte.

 

Powered by Labrador CMS