Mener voldtektstiltalt fotballspiller burde vært suspendert

Advokat Hege Salomon er svært kritisk til at Molde ikke suspenderer sin voldektstiltalte eliteseriespiller. Arkivfoto: Henrik Skjevestad

Leder av Advokatforeningens bistandsadvokat-utvalg, Hege Salomon, er kritisk til at en Molde-spiller som er tiltalt for sove-voldtekt fremdeles får spille kamper for klubben.

Senest søndag kveld var den tiltalte Molde-spilleren i Ole Gunnar Solskjærs tropp med i prestisjekampen mot Rosenborg. Det får lederen i Advokatforeningens bistandsadvokat-utvalg til å reagere. Spilleren er tiltalt etter paragraf 291B, som ved domfellelse gir en minstestraff på tre års fengsel. Saken skal opp for Romsdal tingrett til høsten.

– All den tid det er tatt ut tiltale i saken synes jeg fotballspilleren burde suspenderes, sier Hege Salomon til Advokatbladet.

– Uheldig signaleffekt

Salomon mener at hensynet til fornærmede bør veie tyngre enn hensynet til tiltalte når påtalemyndigheten har funnet at det foreligger tilstrekkelig bevis for domfellelse.

– At en så alvorlig tiltale ikke får konsekvenser for en profilert person som burde fremstå som et forbilde, gir en svært uheldig signaleffekt til andre voldtektsofre, tillegger hun.

I forbindelse med kampanjen #metoo har flere profilerte politikere måttet forlate sine verv, selv etter beskyldninger av mindre alvorlig grad enn voldtekt.

– Det er et paradoks at man i lys av #metoo kampanjen, ikke har større forståelse for hvor støtende dette kan fremstå for offeret i saken, mener Salomon.

– Helt uenig

Spillerens forsvarer, advokat Øyvind Panzer Iversen i Øverbø Gjørtz, er ikke enig.

– Jeg vet ikke på hvilket grunnlag advokat Salomon uttaler seg om denne konkrete saken, og om hun i det hele tatt har foretatt en rettslig vurdering av arbeidsmiljølovens regler knyttet til suspensjon. Jeg er i alle tilfeller helt uenig i hennes vurdering, og ønsker ikke bidra til ytterligere debatt om dette, sier  Iversen.