Maria Hessen Jacobsen, prosessfullmektig i Høyesterett på vegne av tre tidligere innsatte i Bergen fengsel.

Høyesterett har satt siste punktum i nakenvisitasjonssaken

- En historisk dom, ifølge advokat Maria Hessen Jacobsen, som på vegne av tre tidligere innsatte har loset saken gjennom hele rettssystemet. Alle tre mottar omsider en oppreisningserstatning for krenkelsene de har vært utsatt for.

Publisert

I mars slo Høyesterett i storkammer fast at den rutinemessige nakenvisiteringen som tre innsatte i Bergen fengsel har vært utsatt for, var i strid med forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3.

Alle parter har vært enige om at de innsatte har krav på oppreisningserstatning for det ikke-økonomiske tapet som krenkelsene har påført dem. Det sivile erstatningsspørsmålet ble behandlet i Høyesterett i slutten av mai. 

Spørsmålet var hvor stor oppreisningssum de tre innsatte skulle få - og på hvilket rettsgrunnlag. Kunne erstatningskravene hjemles i EMK artikkel 13 direkte, eller måtte de anses å springe ut av ulovfestet rett?

Onsdag kom dommen fra Høyesterett

For de tre innsatte utmåles en oppreisning på henholdsvis 100.000 kroner, 90.000 kroner og 50.000 kroner.

De fikk også medhold i at EMK artikkel 13 forplikter norske myndigheter til å gi erstatning der det er nødvendig for å reparere menneskerettighetsbrudd, slik som i dette tilfellet. Dette selv om andre norske erstatningsordninger i utgangspunktet ikke ville gi en slik rett. 

Maria Hessen Jacobsen (t.h.), møtte advokat Henriette Lund Busch (t.v.) fra Regjeringsadvokaten i Høyesterett i forbindelse med søksmålet mot staten.

- Ansvarliggjøring av myndighetene

Det er advokat og partner i Elden, Maria Hessen Jacobsen, som gjennom alle instanser har ført saken på vegne av de tre innsatte.

Hun omtaler den endelige dommen som historisk.

- For våre klienter utgjør den punktumet i en årelang kamp for å sikre innsatte reelt erstatningsmessig vern for menneskerettskrenkelser de har blitt utsatt for, sier Jacobsen.

Klientene er veldig fornøyde med avgjørelsen, forteller hun.

- Selv om en økonomisk kompensasjon aldri kan gjøre avhjelpe et menneskerettighetsbrudd fullt ut, opplever klientene at dommen er en viktig ansvarliggjøring av myndighetene.

Dommen fra Høyesterett kan leses i sin helhet her

Powered by Labrador CMS